Tutvu Viljandimaa tervise- ja heaoluprofiili ning tegevuskavaga (2019-2022)

31.12.2018

Terviseprofiil on üks maailmas laialdast kasutust leidnud võimalus saada hea ülevaade paikkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest. Profiil on aluseks tervise arendamise tegevuskava koostamisele, milles on püstitatud konkreetsed eesmärgid tervisetulemite parandamiseks.
 
29. detsembril ilmus ajaleht Sakala vahel ka Tervise- ja heaoluleht, mis annab ülevaate Viljandimaa tervise- ja heaoluprofiilist ning tutvustab ka meeskonda, kes profiili ja tegevuskava koostamiseks oma panuse on andnud. 
Vaata siit.
 
Viljandimaa tervise- ja heaoluprofiili kogumikus on kirjeldatud Viljandi maakonna inimeste tervisenäitajaid, sotsiaalseid, majanduslikke ning keskkondlikke tegureid. Neid andmeid analüüsides on võimalik tuua välja probleeme ja vajadusi ning pakkuda tegevusi, mis loovad eeldused viljandimaalaste tervise ja heaolu paranemiseks. Tutvu profiili ja tegevuskavaga siin.

Tervise- ja heaoluprofiil aitab selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning tervisemõjude vahel. Teadmine sellest, mis on hästi ja mis halvasti, võimaldab oma edaspidised tegevused suunata õigesse kohta ning kulutada vahendeid targalt ja tulemuslikult.
 
Profiili sisendiks on nii indikaatorite alusel kogutud statistilised andmed kui ka kogukonnaliikmetelt, otsusetegijatelt ning tervise- ja muude valdkondade spetsialistidelt kogutud arvamused ja info.
 
Nii on tervise- ja heaoluprofiil abivahend inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel, paremate tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite määratlemisel.
 
Vaata ka www.vol.ee
 

Maike Tšetšin
kommunikatsioonispetsialist
maike.tsetsin@vmh.ee