Tartu Tervishoiu Kõrgkool alustab Viljandis õdede ja hoolajate õppetööga

Tartu Tervishoiu Kõrgkool alustab 2013. aasta veebruaris Viljandis õppetööd kahel suunal - õe õppekava (tasemeõpe) ja hooldustöötaja õppekava. Õppetöö kestab kaks aastat - õdede õpe toimub kord nädalas, hooldustöötajatel nädala kaupa kord kuus.

Nii õdede kui ka hooldajate õppekavale kandideerijal tuleb täita avaldus internetikeskkonnas:  http://www.sais.ee/.
Keskkonda võib sisestada ka vaid oma isikuandmed ning ülejäänud dokumentide koopiad tuua 7. jaanuariks Viljandi haigla õendusjuhile või peahoone sekretärile. Samuti on võimalik dokumendid viia Tartu Tervishoiu Kõrgkooli (Nooruse 5, kabinet 014).
Dokumentide esitamise tähtaeg on 11. jaanuar 2013.

Õe õppekavale kandideerimisel on vaja esitada:
• avaldus (esitatakse keskkonnas http://www.sais.ee/);
• varasemat kutse- või erialast õpet tõendava tunnistuse (õe, meditsiiniõe, velskri või ämmaemanda tunnistuse/diplomi) koopia koos hinnetelehe koopiaga;
• tööandja poolt kinnitatud viimase viie aasta jooksul kutse- või erialast töökogemust (vähemalt kahe täiskoormusega tööaasta ulatuses) tõendav dokument;
• isikutunnistuse või passi  koopia;
• vormikohane elulookirjeldus (vorm lisatud);
• vajadusel nime muutmist tõendava dokumendi  koopia;
• kaks fotot (tuua kõrgkooli õppima asumisel esimesel õppenädalal);
• tervishoiutöötajate registri tunnistuse  koopia.

Hooldustöötaja õppekavale kandideerimisel:
• avaldus;
• keskharidust tõendava dokumendi ja hinnetelehe  koopia;
• isikutunnistuse või passi  koopia;
• vormikohane elulookirjeldus (vorm lisatud);
• vajadusel nime muutmist tõendava dokumendi kinnitatud koopia;
• kaks fotot (3x4) (tuua kõrgkooli õppima asumisel esimesel nädalal).

NB! Õppima asumist tuleb samuti kinnitada 2013 internetikeskkonnas infosüsteemis SAIS,  ajavahemikul 14.-18. jaanuar.

Küsimuste korral pöörduda kooli telefonil 7 370 200 (kell 9-16) või arlepuidak at nooruse dot ee. Samuti minu telefonil 5813 5214;  434 2210 või ylle dot kumm at vmh dot ee.

Lisainfo: www.nooruse.ee

Kaunist jõuluootusaega soovides
Ülle Kumm
Õendusjuhi kt