Külastusajad Viljandi haiglas alates 1. juulist

30.06.2020

Eelneval kokkuleppel raviarstiga on taas lubatud külastajaid patsientide juurde. Vajalik on eelnev registreerimine.
 
Statsionaarse taastusravi ja õendusabi osakonnas on külastamine tööpäevadel 08-16.00 kokkuleppel osakonna juhatajaga ja etteregistreerimisega telefonidel 43 42 222, 53009789. Külastus võib kesta 20 minutit ja korraga on lubatud patsiendi juurde 1-2 inimest. 
 
Kirurgiakliinikusse ja sisehaiguste osakonda lubatakse külastajaid samuti vaid raviarstiga kokkuleppel, tööpäeviti 14-16.00 ja mitte rohkem kui 2 inimest korraga. Kirurgiakliiniku õeposti number on 4352123 ja sisehaiguste osakonna õeposti number on 4352143 ja 4352153.
 
Hoolekandekeskuse külastamise kord: 
-külastamine toimub kell 13-15.00 ja üksnes registreerimisel 43 42 227 või 577 02 172.
- külaliste arv on 1-2 inimest ja külastusaeg 20 minutit
- külastamine toimub vaid isikukaitsevahendeid kasutades (nii külastajad kui külastatavad)
- külastamine toimub kas külastamistoas (kõndijad ja ratastooliinimesed) või fuajee puhkenurgas (lamajad)
- kaasa toodud asjad, pakid, kingitused eelnevalt desinfitseeritakse
- külastada on võimalik iga päev ja väga oluline on kellaaegadest kinnipidamine!
Erihoolduse osakond Jämejalal 4354251, erihoolduse õepost haigla peahoones 4352168. Hoolekande osakond haigla peahoones 4352162, hoolekande osakond Jämejalas (ümar maja) 4342229.
 
Sundravi osakonna patsiente saab külastada tööpäevadel 12-19.00, nädalavahetustel 10-19.00. Vajalik on külastus ette registreerida vähemalt üks päev varem osakonna valveõe telefonil:
sundravi I   tel. 43 54 244  (külastused paaritutel kuupäevadel)
sundravi II   tel. 43 54 241 (külastused paariskuupäevadel)
sundravi III  tel. 43 54 267
Viiruse leviku tõkestamiseks peab külastaja olema terve (kraaditakse osakonnas), korraga lubatakse külastama 2-3 lähisugulast, lubatud on kuni 8 külastust päevas. Osakonnas antakse külastajale mask, kõik külastajad desinfitseerivad käed. Külastuse kestvus on kuni 30 minutit.
 
Akuut ja pikaravi osakond pikendavad külastuskeeldu kahe nädala võrra.
 
Sünnitusosakonda külastajaid veel ei lubata.
 
 
 
Ene Veiksaar
kommunikatsioonijuht