Jämejala pargis saavad sel sügisel alguse mitmed ulatuslikud ehitus- ja renoveerimistööd

08.10.2019

Jämejala pargis saavad sel sügisel alguse mitmed ulatuslikud ehitus- ja renoveerimistööd. Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku sundravi hoone renoveeritakse, uuendatakse Jämejala kanalisatsioonitrass ning ehitatakse kolm uut maja hoolekandekeskuse erihoolekande teenuste patsientidele.

„Alguse saavad ehitus- ja renoveerimistööd on pikalt oodatud ja põhjalikult ette valmistatud,“ tõdes Viljandi haigla juhatuse esimees Priit Tampere. „Erihoolekande teenus vajab kaasajastamiseks hubaseid peremaju ning sundravi hoone vajas värskendust juba mõnda aega. Suuremahulised tööd toovad aga nii meie patsientidele ja klientidele, haigla töötajatele kui ka kohalikele elanikele kaasa mõningaid ebamugavusi – suuri veokeid, mullatöid ja ehitusmüra tavapäraselt vaiksesse pargikeskkonda. Palume selle pärast juba ette vabandust ning loodame mõistvale suhtumisele, sest eesmärk on patsientide heaolu.“

Pargi tee 22 asuva psühhiaatrilise sundravi majal vahetatakse välja katus ja ventilatsioonisüsteem, samuti kõik aknad ning kogu hoone soojustatakse. Maja uuendamise ajaks on patsientidele vajaliku turvalisuse astmega kohendatud ruumid psühhiaatrilise pikaravi hoones. Sundravi hoone renoveerimisprojekti autor on OÜ Eesti Soojustusprojekt, remonditöid teostab OÜ Silindia Ehitus ning omanikujärelevalvet viib läbi  OÜ P.P. Ehitusjärelevalve. Töödega on plaanis lõpule jõuda 2020. aasta maikuus. Lisaks suuremahulistele ehitustöödele saavad 2019. aastal rekonstrueeritud sundravi hoone jalutusaiad. Projekti rahastab 75% ulatuses sotsiaalministeerium.

Jämejala vana kanalisatsioonitrass vajab uuendamist oma halva seisukorra tõttu. Kanalisatsioonitrassi rekonstrueerimise projekti koostas Reaalprojekt OÜ. Rekonstrueerimistööd teostab AS Valmap Grupp ning tööd planeeritakse valmis saada 2019. aasta lõpuks.

Erihoolekande kolmele peremajale, millest igaüks mahutab kolmkümmend elanikku, on kohad leitud Jämejala kultuurimaja kõrvale ning hoolekandekeskuse ringmaja taha vanade laohoonete asemele. Hoonete valmimise tähtajaks on aprill 2021 ning neid ehitatakse paralleelselt. Hooned ehitab OÜ KRC Ehitus, projekteerimistööde ning ehitustööde perioodil autorijärelevalvet teostab AS Resand, omanikujärelevalvet OÜ P.P. Ehitusjärelevalve.

Uute peretüüpi kodude rajamist toetakse läbi kahe projekti, milleks on  „Viljandi haigla erihoolekandetaristu reorganiseerimine“ ja „Kohtumäärusega ööpäevaringse erihooldusteenuse kohtade loomine“. Projekte rahastatakse  meetmest  2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“. Rahastus saadakse 85% ulatuse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 15% ulatuses riigieelarvelisest toetusest.Krista Valdvee
koostööteenuste juht
krista.valdvee@vmh.ee