Haigla infosüsteemi lisandus võimalus koostada oma nimistus olevate patsientide kohta aruandeid

Lugupeetud perearstid!

Viljandi haigla infosüsteemi Ester lisandus uus funktsionaalsus: perearstidel on nüüdsest võimalus koostada oma nimistus olevate patsientide kohta aruandeid. Aruannetes on võimalik kuvada valitud ajavahemikus lõpetatud haigusjuhtusid või avatud juhtusid.

Juhend funktsionaalsuse kasutamise kohta: Nimistus_olevate_patsientide_haiglas_ravil_viibimise_aruande_koostamine

Lisainfo:
Olav Kauli, IT-teenistuse juht
tel 435 2018, e-post: olav.kauli@vmh.ee