SA Viljandi Haiglas osutatakse e-konsultatsioone järgmistel erialadel:
 
1.       endokrinoloog (dr Hella Vides);
 
2.       pulmonoloog (dr Helina Survo);
 
3.       reumatoloog (dr Mart Kull);
 
4.       pediaater (dr Gerli Mirka);
 
5.       neuroloog (dr Ülla Linnamägi, dr Pille Murumaa)
 
6.       kardioloog (dr Ester Keba, dr Mai Soots);
 
7.       ortopeed (dr Mati Lüdimois);
 
8.       taastusarst (dr Krista Lääne);
 
9.       dermatoveneroloog (dr Marge Tampere);
 
10.     lastepsühhiaater (dr Marja-Liisa Samoldin, dr Liisa Leppik, dr Madis Parksepp);
 
11.     üldkirurg;
 
 
Põhimõtted

Perearst vormistab tervise infosüsteemis e-konsultatsiooni saatekirja, mis sisaldab patsiendi põhjalikke tervise ja uuringute andmeid, vastava eriala eriarstile ja viimasel tuleb sellele vastata elektrooniliselt 4 tööpäeva jooksul ning lastepsühhiaatril 15 tööpäeva jooksul. Konsultatsiooni vastus, mille eriarst vormistab, saadetakse samuti tervise infosüsteemi vahendusel perearstile. E-konsultatsioon on ennekõike eriarsti nõuanne perearstile patsiendi edasise ravi planeerimisel.
 
 
Kokkulepped

E-konsultatsiooni saatekirjade kontrolli teostab igal tööpäeva hommikul peamajas ambulatoorse ravi osakonna registratuuri töötaja ja psühhiaatriakliiniku ambulatoorse vastuvõtu registratuuri töötaja, kes informeerib saatekirja olemasolust tervise infosüsteemis vastavat eriarsti ja/või eriarsti kabineti õde telefoni ja e-posti teel. Saatekirjade igapäevast kontrolli teostab ka eriarsti kabineti õde.
 
Eriarst peab e-konsultatsiooni vastuse vormistama ja saatma perearstile tervise infosüsteemi vahendusel 4  ja lastepsühhiaatria erialal 15 tööpäeva jooksul alates saatekirja jõudmisest tervise infosüsteemi. Vastuse vormistamise järgselt moodustub perearstil arve haigekassale, kus e-konsultatsiooni koodiks on 3039. Teostatud e-konsultatsuiooni eest esitab haigla arve selle tellinud perearstile.
 
Eriarsti ajutisel töölt eemalolekul (puhkus, töövõimetus, pikem koolitus vms) ja sellest tulenevalt e-konsultatsiooni toimumise mittevõimalikkusest nõutud ajaperioodil informeerib registratuuri töötaja IT teenistust, kes sulgeb antud perioodiks nimetatud eriala. Kui e-konsultatsiooni saatekiri on juba süsteemi laetud, kuid eriarstil pole mingil mõjuval põhjusel (näiteks ootamatu haigestumine) võimalik sellele nõutud ajaperioodis vastata, siis informeerib registratuuri töötaja perearsti ja/või pereõde telefoni ja/või e-posti teel.
 
Eriarstil on õigus ja võimalus peale e-konsultatsiooni jätkata teenuse osutamist ravi ülevõtmisega ehk enda juurde teenusele kutsumisega.  Patsiendi vastuvõtule kutsumise korraldab (patsiendile helistamine, vastuvõtu aja registreerimine, vajadusel perearsti teavitamine jms.) eriarst või kabineti õde. Sellisel juhul avab registratuuri töötaja või kabineti õde teenuse osutamiseks raviarve. Tervishoiuteenuse osutaja koostatavale raviarvele märgitakse ravile saabumise liigiks kood 3 „tuli saatekirjaga“. Eriarstiabi raviarvel võib  antud juhul kajastuda vajadusel uuringu, protseduuri või analüüsi kood.
 
Lisainfo:
 
Mati Kallas
 
SA Viljandi Haigla
Ambulatoorse ravi ja diagnostikakliiniku juht
5342 8418
mati.kallas@vmh.ee