Lastepsühhiaatrias valmis mänguteraapia tuba

21.04.2021

Selveri kampaania „Koos on kergem“ raames kogutud toetuse näol sai Viljandi haigla lastepsühhiaatria osakond endale mänguteraapia toa. Selveri toetussumma oli 2600 eurot, millele Viljandi haigla lisas pea sama summa ulatuses omafinantseeringu.

Mänguteraapiast

Mänguteraapia on nõustamise ja psühhoteraapia vorm, mis kasutab mängu kui suhtlusvahendit. See aitab lapsel ennetada ja lahendada psühhosotsiaalseid väljakutseid ning toetab lapse psühhoemotsionaalset toimetulekut. Mängu kaudu on võimalik arendada eneseväljendust, -teadvust, -teostust ja -tõhusust, leevendada stressi ning tekitada positiivseid tundmusi, stimuleerides loomingulist mõtlemist ja avastamist. Mänguteraapia on teraapia suund, kus lapsel on võimalus talle kõige omasema tegevuse ehk mängu kaudu uurida tema elu mõjutavaid mineviku- ja olevikuprobleeme. Mänguteraapias valib laps talle sobiva tempo oma probleemidega tegelemiseks, mistõttu on teraapia pidev protsess, kus puuduvad kiired lahendused. Mänguteraapia mõju sõltub lapse vanusest ja taustast.

Kellele ja millal?

Mänguteraapia sobib lastele vanuses 3 – 13 eluaastat ja on abiks erinevate murede puhul nagu näiteks kolimisest tingitud stress, õnnetusjuhtumid, kroonilise või raske haigusega toimetulek, füüsilise puudega kohanemine, pereprobleemid, väärkohtlemine, koolikiusamine, hülgamine, kohanemisraskused, madal enesehinnang, rivaalitsemine õdede-vendade vahel jne. Hetkel viib mänguteraapiat praktika korras läbi Aneth Tuurmaa, kes on läbimas mänguteraapia jätkukoolitust.

Teraapiatoast
Toa loomise töögruppi kuulusid esindajad laste ja noorukite psühhiaatria osakonnast, töögrupi eestvedajaks oli dr Marja-Liisa Samoldin. Mänguteraapia toa visiooni koostamisel võeti arvesse, et toas oleks võimalik lõõgastuda ning selleks oleks hangitud vastavad vahendid. Näiteks on toas kott-toolid, kuhu istudes on võimalik võtta sülle raskusloomad ja vaadelda lakke projektseeritud kujundeid või toa nurgas asetsevat mullitoru ja fiiberkiudusid. Teisalt on ruumis võimalik läbi viia nii individuaal- kui ka grupiteraapiat lisaks mänguteraapiale, olemas on liiva- ja saviteraapia vahendid, võimalus kasutada metafoorkaarte või tegeleda erinevate vahendite kaudu emotsioonide ning tunnete õppimise või nende väljendamisega.

 

Aneth Tuurmaa
SA Viljandi Haigla psühhiaatriakliinik
Ravi toetavate teenuste juht