Viljandi haiglas tehtud töökorralduse muudatused ja hetkeolukord

21.03.2020

Viljandi haigla on hetkel COVID-19 vaba haigla.

Erakorraline vastuvõtt nii peahoones asuvas EMO-s kui Jämejala pargis asuvas akuutpsühhiaatria osakonnas toimub tavapäraselt. EMO ja haigla labor ei teosta koroonaviiruse testimist. Mitte-erakorralist arstiabi vajavate patsientide teenindamine võib piirduda õe nõustamisega.

Koroonakahtluse korral helistada perearstile või häirekeskusesse 112, koroonateste elanikkonnale Viljandi haigla ei tee. COVID19 kahtlusega patsiente teenindab kiirabi ja vajadusel hospitaliseerib Tartu Ülikooli Kliinikum. Turuplatsil on avatud ninaneeluproovideks ajutine testimispunkt, kuhu pääseb perearsti saatekirjaga.

Selleks, et vähendada riski haiguse levikuks haigla territooriumile, on Viljandi haigla peahoone fuajees patsientide ja koostööparterite kontrollpunkt kell 7.30-16.00, kus hinnatakse sisenejate tervislikku seisundit ja täidetakse tervisedeklaratsioon.

Kõigis haiglahoonetes (peahoone ja Jämejala hooned) kehtib külastuskeeld, viirusnakkuste leviku vältimiseks pakke vastu ei võeta.

Labori verevõturuum töötab senises haigla plaaniliste patsientide vastuvõturuumis 1.korrusel. 

Radioloogiaüksus töötab, edasilükkamatuid röntgenuuringuid saab teha ka viiruskahtlusega patsientidele.

Psühhiaatriakliiniku plaaniline töö toimub kaugvastuvõttudena, kohapeal võetakse eelneval kokkuleppel vastu viirustunnusteta patsiente. Lastepsühhiaatria ambulatoorne töö on viidud üle kaugteenusele. Kõik vajalikud protseduurid teostatakse.

Ambulatoorne ravi: osutame arstiabi ja teeme uuringud, et meie patsientide tervis ei halveneks. Õed ja registratuur võtavad patsientidega ühendust ning lepivad kokku kaugvastuvõtte. Esialgu teevad arstid-õed telefonikonsultatsioone, samas oleme juba alustanud ka täiesti uue teenuse - telenõustamisega. Eriolukorra esimesel nädalal alustasime kaugvastuvõtte järgmistel erialadel: reumatoloogia, dermatoveneroloogia, endokrinoloogia, psühhiaatria, kirurgia, günekoloogia, lastepsühhiaatria, pulmonoloogia, kardioloogia, oftalmoloogia, pediaatria, neuroloogia, LOR.

Ambulatoorses taastusravis tehakse telefonikonsultatsioone.

Koduõendus on valmis teenindama ka selliseid patsiente, keda tavaolukorras ravitaks haiglas, kes vajavad igapäevaselt õe jälgimist ja arstlikku konsultatsiooni, mida koduõde aitab läbi viia. Vajadusel saab õde patsiendi kodust rajada telesilla arstiga.

Neljapäeval toimus esimest korda Viljandi haigla sundravi osakonnas kohtumenetlus telesilla vahendusel. Uusarendused tehnilise lahenduste võimekuse parandamiseks võetakse kasutusele nüüd kiirendatud korras.

Viljandi haigla on loonud võimekuse teostada EMO-eelkontrolli väljaspool haiglat asuvas mobiilses konteinerhaiglas.

Haiglas on ette valmistamisel ruumid COVID-19 nakatunute vastuvõtuks.

Nii patsientidele kui personalile pakuvad hingehoidu haigla kaplan Hedi Vilumaa ja kaplan Monika Lige. Haigla töötajatele pakub tuge psühholoogiateenistus.

Avatud on telefoni infoliin 4332322 (08.-16.00), infomail: infoliin at vmh dot ee, haigla FB online vestlus – vastatakse esimesel võimalusel.

 

 

 

Ene Veiksaar

SA Viljandi Haigla

komunikatsioonijuht

ene.veiksaar@vmh.ee