InterRAI eesmärk on näha inimest tervikuna

04.03.2020

Belgias, Leuveni ülikoolis toimus 3.-5. veebruarini InterRAI 2. ülemaailmne konverents. Sellest võttis osa 340 osalejat 30 riigist, teiste hulgas ka Viljandi haigla koduteenuste osakonna juhataja Kadri Oras ja õendusabi osakonna juhataja Relika Kobin.

InterRAI on hindamise süsteem, mida saavad kasutada erinevad spetsialistid, kes hindavad patsiendi tervislikku seisukorda ning teevad otsuse, millist abi patsient vajab. Eesmärk on näha inimest tervikuna. Hindamisinstrumet võimaldab saada usaldusväärset statistilist teavet.

InterRAI põhikodu asub USA-s. Selle suuremad kasutajad on Canada  USA, Uus-Meremaa, Euroopas Prantsusmaa, Belgia  ja Soome, kus on see süsteem kasutusel juba üle 20 aasta.

Mida InterRAI annab? See on suureks abiks teenuste ja personali planeerimisel, tervishoiuasutuste võrdlemisel ning näitab ära tervishoiuteenuse vajaduse kiiruse.

Patsiendikesksus – see ongi InterRAI

InterRAI võimaldab kokku hoida aega ja võidab usalduse patsiendi silmis, kes ei pea oma lugu erinevatele spetsialistidele mitu korda rääkima. Takistustena toodi välja, et sageli ei taheta lahti lasta vanast ja harjumuspärasest. Kasutajad (õed, arstid, sotsiaaltöötajad) peavad selles nägema kasu oma töös, seeläbi tõuseb patsientide heaolu ja paraneb õdede suhtumine. Rakendamine on tihti vaevaline, sest nõuab selgitamist, veenmist, suhtlemist kõigi osapooltega. Takistajaks on ka hirm, et nüüd peab patsiente liiga pikalt hindama. Aga see pole nii – aja kokkuhoid tuleb sellest, et iga järgnev osapool, kes patsiendiga tegeleb, saab baasina kasutada juba kokku kogutud materjale ja patsient pääseb oma loo järjekordsest esitamisest.

Eestis on InterRAIga tegeletud aastast 2002, koduõed kasutavad ühe hindamisinstrumenti lihtsustatud varianti patsiendi seisundi koduseks hindamiseks, Viljandis näiteks integreeritud tervishoiuteenuse PAIK süsteemis. Eesti InterRAI esindaja on praegu Kai Saks. Meie inimestel oli võimalus muuhulgas tutvuda ka InterRAI eri maade IT-platvormidega. Eestise pidi see hindamisinstrument sisse ostetama juba 15 aastat tagasi, kuid seni on see jäänud raha taha pidama. Seetõttu tehakse meil hindamisi senini paberkandjal.

Viljandi haigla missioon on pakkuda patsiendile tervishoiuga seotud terviklahendusi ja kindlustunnet ning InterRAI tööriistade kasutuselevõtt toetaks seda igati. InterRAI IT-lahenduse kasutuselevõtt vajab aga poliitilist otsust.

Ene Veiksaar

SA Viljandi Haigla kommunikatsioonijuht

ene.veiksaar@vmh.ee