Laboratoorium

Laboratoorium asub haigla peahoone  B-korpuse 4. korrusel.

Labor on ambulatoorsetele patsientidele avatud
tööpäevadel kl 8.00-15.30 (tel 435 2090).
Osakondi teenindatakse ööpäevaringselt. 

Viljandi haigla labor on üks suurematest Lõuna-Eestis. Usaldusväärsete tulemuste tagamiseks on kasutusel ajakohane aparatuur ja toimiv kvaliteedisüsteem.

Laboratooriumi koosseisus on järgmised allüksused: hematoloogia ja üldkliiniliste analüüside labor, kliinilise keemia ja immuunanalüüside labor, molekulaardiagnostika labor, kliinilise mikrobioloogia labor, patoloogia labor ja prosektuur, vereteenistuse kabinet ning infektsioonikontrolli kabinet. 

Prosektuur (B-korpuse keldrikorrus, tel 435 2043) pakub tasulist teenust surnu hoidmisel ja ärasaatmisel. 

Loe siit:

Laboris teostatavate uuringute nimekiri (alates 01.01.24)