Dr Juul räägib meeste tervisest 18. novembril kell 17 Viljandi Linnaraamatukogus

13.11.2020

"Meeste tervis - küsida võib kõike“ - kolmapäeval 18. novembril kell 17.00 võtab Viljandimaa ainus uroloog dr Tõnu Juul raamatukogu 3. korruse saalis jutuks meeste tervise. Kuulda saab ohtudest, riskidest, levinumatest haigustest, ravist ja sellest, mida iga mees teadma peaks, et terve püsida. Olete oodatud kuulama ja küsima!

November on maailmas nimetatud meestekuuks, mil on eriliselt suure tähelepanu all meeste tervis. Eesti Vähiliidu andmetel on eesnäärmevähk paljudes arenenud riikides kujunenud kõige sagedasemaks diagnoositud vähi vormiks.

Hoolekandekeskuses hakkasid taas kehtima külastuspiirangud

12.11.2020

Viljandi haigla kehtestas alates tänasest, 12. novembrist külastuspiirangud kõigis oma hoolekandekeskuse osakondades. „Arvestades Covid-19 nakatumise eskalatsiooni olen seisukohal, et hooldusosakonna külastused on suure nakkusriski allikaks,“ ütles Viljandi haigla vaimse tervise ravijuht dr Katrin Kaarma. „Külastuskeeld kehtib ajutiselt vähemalt 25. novembrini, olukorda hinnatakse järjepidevalt“. Nagu ka varasemalt on lubatud külastused erandkorras hoolekandekeskuse juhi eriloal juhul, kui külastus on hoolekandekeskuse kliendile tervisliku seisundi tõttu vajalik. Külastamise vajalikkust ja võimalikkust hinnatakse individuaalselt. „Külastuse kestvuse, toimumise aja ning koha otsustab juhataja koostöös Viljandi haigla infektsioonikontrolli teenistusega,“ ütles dr Kaarma.
 

 


 

Viljandi haiglas alustas tegevust patsientide nõukoda

08.11.2020

Esmakordselt kogunes eelmisel nädalal (5. novembril), äsja loodud Viljandi haigla patsientide nõukoda, millest saab haigla juhatusele nõu andev organ. Eestis on teadaolevalt neid veel vaid kahes haiglas – Tartus ja Kuressaares. Nõukoja töö eesmärk on edendada Viljandi haiglas inimesekeskset teenuseosutamist, kanda kogukonnas usaldusisiku rolli, vahendades patsientide küsimusi, probleeme ja ettepanekuid haigla juhatusele ning muuta paremaks patsientide ja nende perekondade informeeritust.

Nõukotta kuuluvad: Malle Vahtra (esimees), Piret Aus, Kelly Heinpõld, Siiri Sula, Mati Rohtlaan, Rivo Aren.

Esmasel kohtumisel tervitasid haiglajuhid 6-liikmelist nõukoda ja tutvustasid haigla hetkeolukorda ning tulevikuplaane. Viljandi haigla nõukogu esimees Agris Koppel sotsiaalministeeriumist ütles, et Eesti Tervishoiu Arengukava järgmise kümne aasta eesmärgiks on muutuda inimesekesksemaks ja seepärast patsientide nõukoda kokku kutsutigi. „Mul on hea meel näha, et nõukoda koosneb eri valdkondade esindajatest. Siin on esindatud kõik eagrupid, sotsiaalvaldkonnast, spordist, kogukonnast,“ ütles Agris Koppel. Juhatuse esimees Priit Tampere tutvustas haigla hetkeolukorda, tulevikuplaane, ravijuht dr Mart Kull rääkis PAIK-projektist ja andis ülevaate laiemalt raviteenuste viimastest arengutest Viljandi haiglas (taastusravi, spordimeditsiin jms).  Ülevaate epidemioloogilisest olukorrast ning Viljandi haigla tegevustest selles andis infektsioonikontrolli arst ja ambulatoorse ravi kliiniku juht dr Kadri Kõivumägi.

“Patsientide nõukoda ei ole haigla jaoks karistusorgan,” ütles nõukoja juht Malle Vahtra. “Meie missioon on olla haigla juhtidele nõuandev ja toetav kogukonna infot edastav nõukoda”.

Ravijuht Mart Kull loodab nõukojas näha kaasamõtlevat partnerit. Ta rõhutas Viljandi haigla uuemeelsust patsiendikesksema tervishoiu loomisel, mille heaks näiteks on Eestis unikaalne PAIK projekt – tervishoiu-ja sotsiaalabiteenuse samaaegne pakkumine krooniliste haigustega patsientidele. „PAIK projekt on kindlasti oluline ka laiemas tervishoiu pildis, sest vaatab patsienti üle süsteemide ja institutsioonide. Praegu on sagedane olukord, kus inimene jääb lahenduseta just nendevahelise koordinatsiooni ja koostöö puudumise tõttu,“ kinnitas ka haiglajuht Priit Tampere.

Patsientide nõukoda koguneb taas detsembris.

Viljandi haigla patsientide nõukojaga saab kontakti: malle.vahtra@gmail.com

 

Ene Veiksaar
SA Viljandi Haigla
Kommunikatsioonijuht

Viljandi haigla viib läbi patsientide rahuloluküsitluse

06.11.2020

Viljandi haigla alustas ambulatoorsete patsientide rahuoluküsitluse läbiviimist. Selleks palume patsiendil pärast vastuvõttu või EMO külastust täita küsitlusleht. Küsimused puudutavad vastuvõtule registreerimist, personali tegevust, suhtumist ja suhtlemist, aga ka kaasa saadud edasisi suuniseid.

Lisaks palume sel korral patsientidel anda tagasisidet ka soovitusindeksi skaalal. Soovitusindeksiga hindab patsient, kui tõenäoliselt ta Viljandi haiglas saadud teenust oma lähedasele või kolleegile soovitaks. Soovitamise tõenäosust saab hinnata skaalal 0-10. „See hinnang annab meile konkreetse mõõdiku haigla teeninduskvaliteedi hindamiseks. Küsimuste juures on ka vabateksti väljad, kuhu saab anda sõnalist tagasisidet. Sõnaline tagasiside on meie jaoks väga väärtuslik,“ ütles Viljandi haigla kvaliteediteenistuse juht Kätlin Venderström.

Küsitlus viiakse läbi ambulatoorse ravi osakonnas (polikliinik), taastusravis, EMOs ja koduõenduses ning psühhiaatriakliiniku ambulatoorses, akuut ning laste- ja noorukite psühhiaatria osakondades.

Pärast küsitluslehe täitmist jätavad patsiendid küsitluslehe osakonnas selleks otstarbeks märgitud kasti. Koduõenduse patsientidelt küsitakse tagasisidet telefoni teel.

„Me uurime patsiendi rahulolu meie haigla raviteenustega. Ühelt poolt tuleb patsiendi rahulolu hindamise nõue sotsiaalministri määrusest „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“. Samas annab patsientide tagasiside infot haigla juhtkonnale ja kogu haigla meeskonnale, milliseid tegevusi tuleks arendada ja milliste teenustega ollakse või ei olda rahul,“ selgitas haigla kvaliteedispetsialist Kaarin Sarapuu.

Ambulatoorsete (polikliiniku) patsientide rahulolu uuring toimub üle aasta ja kestab kuu aega. Tulemused avaldatakse haigla kodulehel pärast uuringu läbiviimist ja analüüsimist.

Varasemate uuringute tulemusi näeb Viljandi haigla kodulehelt: http://vmh.ee/rahulolu-uuringud/

 

Ene Veiksaar
SA Viljandi Haigla
kommunikatsioonijuht
 

EMO palve!

03.11.2020

Viljandi haigla erakorralise meditsiini osakond palub EMOsse pöördumist tõsiselt kaaluda ja tulla kohale vaid hädavajadusel. „Juhul kui teil esinevad hingamisteede infektsiooni tunnused või teile on kehtestatud eneseisolatsioon, siis palun mitte pöörduda EMO-sse vaid helistada perearstile. Eneseisolatsioon tähendab ranget keeldu lahkuda oma elukohast,“ ütles erakorralise meditsiini osakonna vanemõde Katre Tombu.

"Kergemate vaevuste ja viirushaiguse sümptomite korral soovitame võtta ühendust oma perearstiga. Palve on ajendatud sellest, et EMO ootesaal ei oleks üle rahvastatud ja me saaksime hoida patsientidel 2-meetrist vahet ning inimesed ei peaks ootama välisukse taga,“ selgitas Katre Tombu.

Tuletame veel meelde, et perearstid saavad oma patsiente Viljandi haiglasse Covid-19 proovi andma saata igal tööpäeval, vajalik on etteregistreerimine. Perearst suunab proovi andma inimese, kellel on haigustunnused.

Patsient võib soovi korral ka otse haiglasse helistada, et leppida kokku tasulise proovi andmiseks sobiv kellaaeg. Proov maksab 75 eurot ning selle eest tuleb tasuda kaardimaksega enne proovi andmist kohapeal.

Kui proov saab antud enne keskpäeva, saabuvad vastused juba samal päeval, hiljemalt kella 17-ks. Proovi vastus on näha inimese digiloos aadressil digilugu.ee. Positiivse tulemuse korral võtab prooviandjaga ühendust terviseamet.
 

 

Ene Veiksaar

SA Viljandi Haigla

kommunikatsioonijuht

Viljandi haigla Vaimse tervise küla avapauk Jämejalal

30.10.2020

Neljapäeval, 29. oktoobril toimus esimese erihoolekande maja avamine Jämejala pargis asuvas Vaimse tervise külas. Esimesed elanikud kolivad sisse juba novembri algul.

„Sisuliselt on see uut moodi tulevikku vaatava hoolekandekeskuse algus, kinnitatakse uuele struktuurile üleminek ja lisandub uus teenus - kohtumäärusega erihoolekande teenus,“ ütles Viljandi haigla vaimse tervise ravijuht Katrin Kaarma. „Meie eesmärgiks on erinevatest teenustest vastastikku kasu saava Vaimse tervise küla sünd, mis ühendab endas erihoolekannet, psühhiaatriat ja tegevuskeskust“.

Esimene kolmest erihoolekandemajast saab perekoduks 30-le kohtumäärusega patsiendile. SA Viljandi Haigla hoolekandekeskuse juht Kairi Nool: „Läbi inimesekeskse lähenemise aitame kliendil õppida paremini toime tulema oma igapäevaste oskustega, et paljud neist oleks võimelised naasma võimalikult tavapärasesse ellu. Üks osa integreerimisest on inimese raskuste väljaselgitamine ning teine osa on aidata inimesel üles leida tema enda ressursid muutuste tekkeks, arvestades sealjuures inimese enda võimeid ja vajadusi tavaeluga toimetulekuks. Oluliseks seejuures on inimese enese kaasamine muutuste protsessi. Oleme loonud meeskonna, milles ühtseid põhimõtteid lähtudes toetame klientide eesmärkide saavutamist“.

Käesoleva aasta 23. jaanuaril pandi nurgakivi Viljandi haigla erihoolekande kolmele majale, millest igaüks mahutab kolmkümmend elanikku. Majad kerkisid Jämejala kultuurimaja kõrvale ja hoolekandekeskuse ringmaja taha vanade laohoonete asemele. Ehitustöid teostas OÜ KRC Ehitus ja Viljandi haigla ehituse projektijuht oli Erki Maasing.
 

Ülejäänud kaks maja valmivad järgmise aasta algul ja on mõeldud ebastabiilse remissiooniga patsientidele. Kolmes majas leiab kodu ligi 100 abivajajat.

Foto: Elmo Riig - Sakala, pildil Viljandi haigla hoolekandekeskuse juht Kairi Nool, Viljandi haigla juhatuse esimees Priit Tampere ja KRC Ehituse juhatuse liige Siim Kroodo.

 

Ene Veiksaar

SA Viljandi Haigla

kommunikatsioonijuht

6 insuldi riskifaktorit – märka neid!

29.10.2020

Eestis haigestub insulti üle 4500 inimese aastas. Insult on haigus, mis tekib reeglina äkki ja omab laialdasi ja kaugeleulatuvaid tagajärgi ning see võib tabada meist igaühte.  Insult võib tekkida aju veresoone sulgumisest (isheemiline insult) või aju veresoone lõhkemisest (ajusisene verevalandus ehk hemorraagiline insult).

Insuldi sümptomid olenevad sellest, kui suur on kahjustus, milline ajuosa on kahjustunud ja missugune on olnud inimese eelnev terviseseisund. Sagedasemad sümptomid on: ühe kehapoole nõrkus, ühe kehapoole tuimus, kõnehäire, äkki tekkinud tasakaaluhäire, äkki tekkiv väga tugev peavalu. Kiire abi päästab elu – kutsuge koheselt kiirabi!

Paljud insuldi riskifaktorid on välditavad õige elustiiliga. Näiteks:
•    Suitsetamine – kahekordistab insuldi tekkeriski, kuna soodustab veresoonte ahenemist ning suurendab trombiriski
•    Alkoholi liigtarbimine – suurendab tekkeriski, kuna tõstab vererõhku
•    Suur kehakaal 
•    Vähene füüsiline aktiivsus – 30 min mõõdukat füüsilist koormust 5x nädalas aitab vähendada tekkeriski
•    Kõrge vererõhk
•    Suhkurtõbi – suurendab tekkeriski, kuna suhkruhaigus kahjustab veresooni
•    Südame rütmihäired – tekitavad trombe, mis võivad ummistada ajuveresooni
•    Suur vere kolesteroolisisaldus – kolesterool kuhjub veresoonete seintele ja tekib kolesteroolinaast ehk lubjastus ning verevool aeglustub.

Muuda oma elustiili juba täna ja kindlustad endale tervema elu aastateks!

Viljandi insuldipatsiendi raviteekonda koordineeriv teenus ehk VIRK-teenus:

Viljandi haigla on üheks partnerhaiglaks Tartu Ülikooli Kliinikumi projektis „Insuldikäsitlus – ladus ja inimkeskne raviteekond kogu teeninduspiirkonnas”. Seoses sellega alustasime kevadel Viljandi haigla insuldipatsientide teekondade kaardistamist. Septembrikuust oleme ägeda insuldiga patsientide teekondasid koordineeritult juhtinud, tagades sujuva raviteekonna, säilitamaks läbi erinevate tegevuste inimeste iseseisvat toimetulekut ja tegevusvõimet.

Soovime toetada inimest ja tema lähedasi erinevate probleemidega hakkama saamisel. Selle projekti raames oleme koolitanud oma õdesid, teenuse koordinaatoreid, taastusravi spetsialiste ja hooldajaid, kes patsiente raviteekonnal abistavad.

Meie jaoks on oluline inimesekesksus, patsiendi ja tema omaste toetamine, teenuste järjepidavus ning koostöö eri teenuseosutajate vahel.


Patsiendi insulditeekonna kaardistamine Viljandi haiglas (vasakult: Kadri Oras, Eneli Tulp, Relika Kobin, Ulvi Skirta, Erli Lond).

Uuri lisa www.insult.ee!
 

Viljandi haiglas on avatud gümnasistide maailnäitus

28.10.2020

Nüüd ei pea eriarsti kabineti ukse taga ootaja enam tühja seina ega kaaskannatajaid vaatama. Pilk puhkab kaunitel maasikumaalidel. Viljandi ja Jõgevamaa gümnaasiumide augustikuise maalilaagri tööd keskenduvad loodusele. Ka haiglaskäik võib olla nauditav😊

Tulge vaatama!

 

Ene Veiksaar

SA Viljandi haigla kommunikatsioonijuht

Viljandi haigla tasulised teenused

27.10.2020

VASTUVÕTT
Ambulatoorsed ja statsionaarsed teenused

UURINGUD
SA Viljandi Haiglas teostatavad laboriuuringud
SA Viljandi Haigla laboris tehtavad tervisekontrolli uuringud nakkushaiguste suhtes
Diagnostilised tervishoiuteenused
Diagnostilised teenused
Terviseuuringud sportlastele
Tasulised laboriuuringud tervisetõendi jaoks

RAVI
Füsioteraapia ja taastusravi tasulised teenused
Kirurgilised teenused
Psühhiaatrilise abi teenused

HOOLEKANDEKESKUS
Hoolekandekeskuse tasulised teenused

TÖÖTERVISHOID

REHABILITATSIOON
Tööalase rehabilitatsiooni teenused
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hind

LAHKUNUGA SEOTUD TEENUSED
Prosektuuri teenused

MUUD TEENUSED
Patsiendi transport
Ruumide kasutamine

1. aprillist 2020 hakkas kehtima uus Eesti haigekassa tervishoiuteenuste loetelu, vaata SIIT. 

 
! Palume tasuda visiidi- ja voodipäevatasu, taastusravi, õendusabi, hoolekande jt teenuste eest tähtaegselt.
Arve tähtaegselt tasumata jätmise korral edastame võlanõude koostööpartnerile Julianus Inkasso OÜ. Inkassoettevõtte menetlemisega lisanduvad võlanõudele sissenõudmisega seonduvad kulud.

Tasumata arvete teemaliste küsimustega olete oodatud pöörduma Viljandi haigla finantsteenistuse poole e-posti aadressil arved@vmh.ee.

Võlanõuete kohta annab infot Julianus Inkasso OÜ,
tel 681 4400, e-post: inkasso@julianus.ee

Täname Teid tähtaegselt tasutud arve eest!

 

Viljandi haigla alustas HIV-positiivsete ravi

23.10.2020

Viljandi haigla sai infektsioonhaiguste eriala loa ning on sellest nädalast HIV-ravi osutav haigla. Ravimeid saavad oktoobris eeskätt Viljandi haigla sundravi- ja sõltuvushäiretega patsiendid, kes varem said ravimeid oma raviarstidelt Tallinnast, Tartust või Ida-Virumaalt. Alates novembrist on võimalus kõigil soovijatel HIV alaseks nõustamiseks ja raviks pöörduda Viljandi haiglasse.

Siin saavad soovi korral oma ravi jätkata ka näiteks inimesed, kes Viljandisse mõneks ajaks õppima tulevad. „Elu näitab, et erinevatel põhjustel võib olla keeruline selle haigusega oma kodukandis arsti juures käia. Julgustan neid inimesi kindlasti Viljandi haiglasse pöörduma“ ütles Viljandi haiglas Ambulatoorse ravi kliinikut juhtima asunud infektsioonihaiguste arst dr Kadri Kõivumägi.

HIV-ravi on tablettravi, mis tähendab igapäevast tablettide võtmist. „Kui varem oodati ravi alustamisega pärast diagnoosi saamist, siis nüüd alustatakse ravi koheselt. Mida kiiremini inimene ravi saama hakkab, seda parem on tema tervislik seisund edaspidi,“ selgitas arst.
 
HIV-positiivne patsient käib arstlikus kontrollis iga 3-6 kuu järel. Vastuvõtul tehakse tervisekontroll, mis hõlmab erinevaid analüüse, veresuhkru ja vererõhu mõõtmist, vaktsineerimist ning nõustamist. „Mida vähem aega on viirus saanud organismis paljuneda ja immuunsüsteem kahjustada, seda parem on hilisem elukvaliteet. Kui me saame varakult jaole, võib HIV-positiivse inimese elu olla samaväärne kui tavainimesel,“ ütles dr Kõivumägi. Eestis oli 2019. aasta seisuga umbes 6000 registreeritud HIV positiivset, kellest  ligikaudu 4200 on ravil.
 Ene Veiksaar
SA Viljandi Haigla
kommunikatsioonijuht


Vanemad uudised | Värskemad uudised