Erihoolekande majad ligi sajale patsiendile saavad Jämejalal nurgakivi

17.01.2020

23. jaanuaril kell 14.00 pannakse nurgakivi Viljandi haigla erihoolekande kolmele majale, millest igaüks mahutab kolmkümmend elanikku. Majad kerkivad Jämejala kultuurimaja kõrvale ja hoolekandekeskuse ringmaja taha vanade laohoonete asemele.  
 
Hoonete valmimise tähtajaks on veebruar 2021. Hooned ehitab OÜ KRC Ehitus, projekteerimistööde ning ehitustööde perioodil teostab autorijärelevalvet AS Resand ja omanikujärelevalvet OÜ P.P. Ehitusjärelevalve. 
 
„Erihoolekande teenus vajab kaasajastamiseks hubast keskkonda. Ehitustööd toovad aga nii meie patsientidele, klientidele, haigla töötajatele kui ka kohalikele elanikele kaasa mõningaid ebamugavusi – suuri veokeid, mullatöid ja ehitusmüra tavapäraselt vaiksesse pargikeskkonda. Palume selle pärast juba ette vabandust ning loodame mõistvale suhtumisele, sest eesmärk on patsientide heaolu,“ ütles SA Viljandi haigla juhatuse esimees Priit Tampere. 
 
„Psüühilise erivajadusega isikutele saame uutes hoonetes osutada erihoolekandeteenust neile sobivates perelaadsetes tingimustes,“ ütles hoolekandekeskuse juht Kaja Koger. „Tänu uute majade valmimisele paranevad oluliselt  nii erihooldekodu elanike elu- ja puhketingimused kui ka meie tegevusjuhendajate töötingimused“.
 
Uute peretüüpi kodude rajamist toetakse läbi kahe projekti, milleks on  „Viljandi haigla erihoolekandetaristu reorganiseerimine“ ja „Kohtumäärusega ööpäevaringse erihooldusteenuse kohtade loomine“. Projekte rahastatakse  meetmest  2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“. Rahastus saadakse 85% ulatuse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 15% ulatuses riigieelarvelisest toetusest. 
 

Ene Veiksaar

SA Viljandi Haigla kommunikatsioonijuht

ene.veiksaar@vmh.ee

5301 6518

 

NB! Patsientide külastamine haigla peahoones

17.01.2020

Seoses viiruste hooajaga tuletab Viljandi haigla meelde, et patsientide külastamine toimub soovitavalt tööpäevadel kell 16.00-19.00, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel kell 10.00-19.00.

Külastajatel palume üleriided jätta I korruse riidehoidu ja kasutada osakondadesse sisenemisel ühekordseid jalanõude kaitsed (kilesusse), mille saab soetada haiglainfost-riidehoiust. Intensiivravipalatisse palume lilli mitte tuua!
 
Eriti tundlikud on vastsündinud ja seetõttu paneb lastearst Gerli Mirka külastajatele südamele, et järgitaks hea tava reegleid: „Hommikupoolikud, kui haiglas on kõige kiirem ja töömahukam aeg, ei ole õige hetk haiglas viibivate lähedaste külastamiseks. Üleriided jäetakse igas kodus välisukse lähedusse, nii võiks see hügieeni mõttes toimuda ka haiglaruumides“.
 
Info ja riidehoid on avatud 7.00-19.00. Informatsiooni saab telefonil 435 2008.

Hoiame patsiente ja nende abistajaid!
 
Ene Veiksaar
SA Viljandi Haigla kommunikatsioonijuht
ene.veiksaar@vmh.ee
5301 6518
 
 

Viljandi Gümnaasium koostöös Viljandi haiglaga alustab pilootkursusega „Aken tervishoidu“

16.01.2020

Täna, 16. jaanuaril alustab Viljandi Gümnaasium koostöös Viljandi haiglaga esmakordselt pilootkursusega „Aken tervishoidu“. Tegemist on valikainega, mis annab gümnasistidele võimaluse end tervishoiuteemadega kurssi viia ning saada praktilisi nõuandeid igapäevaeluks.

Tervishoiuteemaline kursus kasvas välja üksikutest loengutest gümnaasiumi ja haigla seitse aastat kestnud koostöös. Selle eesmärgiks on äratada ja arendada õpilastes huvi tervishoiu vastu. Kavas on 12 pooleteisetunnist ainetundi, mille viivad läbi Viljandi haigla erinevate valdkondade spetsialistid. Lisaks tervishoiusüsteemis orienteerumisele saavad õpilased teadmisi ja praktilisi näpunäiteid eneseabist, pereplaneerimisest, terviseedendusest, vaimse tervise teemadest, vananemisest ning elu lõpust. Kursus lõpeb kohvik-kohtumisega haiglas, kus noori võõrustavad erialaspetsialistid.
 
SA Viljandi Haigla kogukonnateenuste juht Triinu Rõigas: „Me tahame kasvatada terviseteadlikke inimesi ja muuta arvamust, et haigla on ainult haigetele. Haigla on oma kogukonna tervise kants, kus tegeletakse lisaks ravile ka ennetamise, nõustamise ja terviseedendusega“.
 
Haigla tutvustab gümnasistidele ka tervishoiuasutuse igapäevatööd, millega muidu kokku ei puututa. Kursusel osaleb 21 gümnasisti kõigilt õppesuundadelt. Viljandi Gümnaasiumi direktor Ülle Matsin: „Meil on alati olnud meditsiinihuvilisi õpilasi ning see kursus on nende jaoks sissejuhatus valdkonda. Kuna tervise osas on meil palju enda teha, siis soovime, et meie noored oleks ette valmistatud iseseisvaks eluks läbi kogu elukaare. See on ääretult tore, et haigla sellega kaasa tuleb.“ 
 
„Aken meditsiini“ alustab 16. jaanuaril kell 15.10 Viljandi Gümnaasiumis, ruumis H109. Esimese loenguga juhatab valikaine sisse SA Viljandi Haigla juhatuse esimees Priit Tampere, kes räägib õpilastele tervishoiukorraldusest ning koostööteenuste juht Krista Valdvee tutvustab tervishoiualase info eripära – millised on meditsiini ja meedia suhted, kuidas leida enda kohta käivat terviseinfot, kuidas toimivad digikanalid ning milleks on vajalik tervisealane kirjaoskus.
 
 
Ene Veiksaar
SA Viljandi Haigla
Kommunikatsioonijuht
Tel 4352 025
Mobiil 5301 6518
e-post ene.veiksaar@vmh.ee


Viljandi haigla alustas uneraviõe vastuvõttudega

13.01.2020

Viljandi haigla alustas uneraviõe vastuvõttudega

Uneraviõe vastuvõtule on oodatud patsiendid, kellel on häiritud ööuni, esineb päevane väsimus, uneaegsed hingamishäired (norskamine, uneaegsed hingamisseisakud), unetus või liigunisus.

„Uneprobleem on Eestis küllaltki tõsine, patsiente pöördub päris palju ja neid kohti, kuhu pöörduda, on mitmeid,“ ütleb Tartust pärit uneraviõde Ketlin Veeväli, kes võtab Viljandis vastu esialgu kord nädalas. „Nõudlus on palju suurem kui me tegelikult suudame seal ära teha. Näiteks Tartus on meil uneraviõe vastuvõtule järjekord kolm kuud. Erameditsiini vastuvõtud võivad aga jääda paljudele kättesaamatuks“.

Unetuid on palju ja uneaegse hingamishäirega patsiente on samuti üsna palju. Ka liigunisuse häireid esineb rohkesti. Uneraviõde aitab kindlaks teha, mis enesetunde häireid ja väsimust põhjustab ning seejärel kaardistab unepäeviku abil inimese und. „Unepäevik aitab mul hinnata, kui palju inimene magada saab ja kui kvaliteetne on tema uni. See võimaldab otsustada, kas patsient vajab täiendavat uuringut ja kuidas teda edasi abistada. Mingi leevenduse me probleemile ikka leiame,“ räägib Ketlin Veeväli.

Uneprobleemidest räägitakse viimasel ajal ka meedias palju. Samuti on sel teemal ilmunud mõned head eestikeelsed raamatud, millest uneraviõde soovitab kolleeg Kene Verniku kirjutatud abimeest „Hea une teejuht“.

Enne uneraviõe esimest vastuvõttu on oluline täita kodus eelnevalt ära küsimustikud, mille saab väljaprindituna vastuvõtule kaasa võtta. „See kiirendab ja lihtsustab minu tööd, sest sealt saan ma enda jaoks esmase pildi, et osata hinnata, mis võib-olla patsiendil esinev peamine probleem,“ selgitab uneraviõde. Küsimustikke on kaks: emotsionaalse enesetunde küsimustik ja Uppsala uneuuringu küsimustik, lisaks oleks hea täita kahe nädala jooksul ka unepäevikut.

Uneraviõe vastuvõtule võib pöörduda ka saatekirjata. Vastuvõtt on tasuta. Vastuvõtud toimuvad haigla peahoone II korrusel. Registreeruda saab Viljandi haigla registratuuris 434 3001 (E-R 8-16).

 
Pildil: Ketlin Veeväli
 
Ene Veiksaar
SA Viljandi Haigla
Kommunikatsioonijuht
Tel. 4352 025
Mobiil 5301 6518
e-post ene dot veiksaar at vmh dot ee
 
 

Digiregistratuuris saab nüüd aegu broneerida ka Viljandi haigla eriarstide vastuvõtule Põltsamaal

06.01.2020

PRESSITEADE
Viljandi haigla
06. 01. 2020

Digiregistratuuris saab nüüd aegu broneerida ka Viljandi haigla eriarstide vastuvõtule Põltsamaal

Kõik Viljandi haigla eriarstide vastuvõtud on leitavad üleriigilisest digiregistratuurist. Alates tänasest toimib digiregistratuuris saatekirjaga aegade otsimine, broneerimine ja tühistamine ka Viljandi haigla reumatoloogia, neuroloogia, endokrinoloogia ja kardioloogia teenustele Põltsamaa tervisekeskuses, kus Viljandi arstid vastu võtavad.


Aja broneerimisel patsiendiportaalis www.digilugu.ee veenduge, et märkisite valikus endale sobiva asukoha – Viljandi või Põltsamaa. Eriarstide aegade broneerimisega tegeleb jätkuvalt ka Viljandi haigla peahoone registratuur (E-R 8-16) telefon 434 3001, kes vajadusel aitab ka digitaalse registreerimisega tekkivate takistuste või küsimustega.

Kui teil ei ole võimalik kokkulepitud ajal vastuvõtule tulla, andke sellest hiljemalt 24 h enne vastuvõttu teada telefonil 434 3001 (E-R 8-16) või e-kirjaga registratuur@vmh.ee. Põltsamaa tervisekeskuse registratuur: 775 1248 / 5552 2151.


Eriarsti esmase visiidi tasu on 5 eurot, erandid leiate siit.

Üleriigiline  digiregistratuur on eriarsti vastuvõtuaegade broneerimise lahendus riiklikus patsiendiportaalis www.digilugu.ee, kus on võimalik broneerida, tühistada ja muuta eriarsti esmaseid vastuvõtuaegu kõikides selle lahendusega liitunud tervishoiuasutustes.

NB! Saatekirja vajavate erialade vastuvõtud on nähtavad vaid siis, kui on olemas vastava eriala saatekiri või sellele erialale on avatud tasulised vastuvõtud.

Saatekirja olemasolu ei ole vajalik pöördumisel järgnevate eriarstide poole: psühhiaater, günekoloog, nahaarst ja silmaarst.

 
Ene Veiksaar
SA Viljandi Haigla
Kommunikatsioonijuht
Mobiil 5301 6518
e-post ene.veiksaar@vmh.ee

Viljandi haigla uus kommunikatsioonijuht on Ene Veiksaar

02.01.2020

 PRESSITEADE
SA Viljandi Haigla
02.01.2020

Uuest aastast asus SA Viljandi Haigla kommunikatsioonijuhina tööle ajakirjanik ja suhtekorraldaja Ene Veiksaar. Viljandi 4. keskkooli järel lõpetas ta Tartu Ülikooli ajakirjanikuna ning omandas samas magistrikraadi avalike suhete ja teabekorralduse erialal. Ta on töötanud 10 aastat saatejuhina Eesti Raadios ja peatoimetajana Raadio2-s ning 10 aastat uudisteankruna TV3-s, viinud läbi meediakoolitusi ning erinevaid suhtekorraldusprojekte.

„Tervishoid on väga tundlik valdkond. Olles olnud tegev nii siin- kui sealpool „rindejoont", usun, et minu haridus- ja töökogemus nii ajakirjaniku kui suhtekorraldajana suudab luua lisaväärtust meediasuhetes ning info liikumises meedikute, partnerite ja abivajajate vahel," ütles Ene Veiksaar ja lisas, et tööpõld saab olema lai, sest Viljandi haigla on uuenduste kursil. Samaaegselt Viljandi haigla- ja tervisekeskuse rajamisega plaanitakse muuta maakonna tervise- ja sotsiaalteenuste osutamine terviklikumaks ja inimesekesksemaks.

Viljandi haigla senine kommunikatsioonijuht Krista Valdvee keskendub teenuseosutamise inimlähedasemaks muutmisele ning uue haigla ja tervisekeskuse arendamisele. Kesklinna rajatav haigla- ja tervisekeskuse hoone avatakse 2023. aastal. „Eesmärk on tuua ühte hoonesse kokku kogu ravi- ja sotsiaalteenuste pika ahela kõik lülid ning panna nad kiiresti ja paindlikult ühtse meeskonnana tööle selleks, et päästa inimeste elusid. Me tahame viia meditsiiniteenuste juhtimise ja kvaliteedi uuele tasemele," ütles SA Viljandi Haigla juhatuse esimees Priit Tampere. „Krista ja Ene kogemused ning teadmised toetavad meie püüdlusi olla oma patsientidele ja klientidele tervishoiuga seotud terviklahenduste ning kindlustunde pakkuja".

Sihtasutus Viljandi Haigla on Eesti suurimaid üldhaiglaid, mis ühendab endas 5 kliinikut ja 2 keskust. Enam kui 890 töötajaga haigla on Viljandimaa suurim tööandja.

Lisainfo:
Krista Valdvee
SA Viljandi Haigla koostööteenuste juht
krista dot valdvee at vmh dot ee
5349 5332

Ene Veiksaar
SA Viljandi Haigla kommunikatsioonijuht
ene dot veiksaar at vmh dot ee
5301 6518

Doonorid on oodatud

01.01.2020


 

Lisainfo: http://www.kliinikum.ee/verekeskus


 


Aktiivne viirushaiguste periood on kätte jõudnud

30.12.2019

Kätte on jõudnud aktiivne viiruste periood. Viimase nädala jooksul on tunduvalt sagenenud A- ja B-gripi, ülemiste hingamisteede ning seedetrakti viirustega seotud haigusjuhud.

Kaitsmaks patsientide, töötajate ja külastajate tervist, paigutas Viljandi haigla peahoone fuajeesse ning osakondade sissepääsude juurde käte desinfitseerimise lahused. Palume neid julgelt kasutada. 

Lisaks varustame lähipäevil infolaua, ambulatoorse vastuvõtu, diagnostika, erakorralise meditsiini ja  taastusravi osakonnad ühekordsete kaitsemaskidega, mida palume kasutada, kui teil on hingamisteede nakkuste tunnused (köha, nohu, halb enesetunne). Samuti soovitame kasutada kaitsemaski, kui teil on nõrgenenud immuunsus, nt rasedus või kroonilised haigused vms. 
 
Et mitte ohtu seada patsientide tervist, siis palume haiglas ning hoolekandekeskuses viibivaid patsiente külastada vaid juhul, kui olete terve. 
Palume patsienti kindlasti mitte külastada kui teil on ülemiste hingamisteede viirusnakkuse (köha, nohu) või seedetrakti nakkuste tunnused (oksendamine, kõhulahtisus) või kui teie pereliige, lähedased või töökaaslased on juba haigestunud.
Haiguse järel olete oodatud patsiente külastama, kui tervenemisest on möödunud vähemalt 72 tundi (3 ööpäeva).

Palume arvestada, et seedetrakti viirushaiguste tekitajad erituvad organismist kuni kaks nädalat, seetõttu ei ole soovitatav sel perioodil tuua patsientidele isevalmistatud toitu.
 
Enda kaitsmiseks grippi haigestumise eest on veel sobiv aeg vaktsineerimiseks. Täpsemad juhised saate pöördudes oma perearsti poole. 
 
 
Krista Valdvee
koostööteenuste juht
SA Viljandi Haigla
tel 435 2025, 5349 5332
krista.valdvee@vmh.ee

Viljandi haigla pühadetervitus

23.12.2019

 

Peahoone lillekiosk on suletud 23.12.19-01.01.20

16.12.2019

Viljandi haigla peahoone fuajees asuv lillekiosk on jõulupühadel suletud 23.12.2019-01.01.2020.
 
Aare Kallas
OÜ Marcus Lillekaubandus
502 2519


Vanemad uudised | Värskemad uudised