Hematoloogi vastuvõtud alates novembrist

29.10.2018

Alates novembrist alustab Viljandi haiglas ambulatoorsete vastuvõttudega hematoloog dr Maris Pärnat.
 
Dr Pärnat on lõpetanud hematoloogia residentuuri ja töötab põhikohaga Tartu Ülikooli Kliinikumis.
Tema vastuvõtule on oodatud patsiendid nii hematoloogilise haiguse kahtlusel kui ka patsiendid järelkontrolliks teadaoleva hematoloogilise probleemiga.

Vastuvõtule saab registreerida saatekirja olemasolul. 
 
 
Maike Tšetšin
SA Viljandi Haigla
kommunikatsioonispetsialist
maike.tsetsin@vmh.ee
 

Tule 15. novembril Jämejalale, vanade asjade oksjonile!

25.10.2018

15. novembril toimub Jämejalal (Saariku tee 8) vanade asjade oksjon.

Tule vaatama, ehk just Sulle või Sinu sõbrale leidub midagi tarvilikku! 

Vaata oksjonile tulevate asjade nimekirja:

Tutvu oksjonil osalemise tingimustega:

Oksjonile kogunemine ja oksjoninumbri saamine

Ootame teid alates kella 13.00st aadressil Jämejala küla Saariku tee 8. Kohapeal täidab ja allkirjastab oksjonil osaleja registreerimislehe ning saab oksjoninumbri. Oksjon algab kell 13.30.

Enampakkumine

Oksjoni viib läbi oksjonipidaja, keda abistavad saali jälgimisel ja pakkumiste registreerimisel oksjonisekretärid. Enampakkumine toimub oksjonipidaja juhtimisel. Enampakkumine algab asja esitlemisega ning alghinna väljakuulutamisega. Alla saja euro puhul on hinnasamm 5 eurot, üle saja euro puhul on hinnasamm 10 eurot.

Oksjonil osaleja annab osalemissoovist märku selgelt oksjoninumbri tõstmisega ning vajadusel lisaks ka muul selgelt pakkumisena tõlgendataval moel. Enampakkumine kestab hetkeni, mil oksjonipidaja kinnitab viimasena tehtud pakkumise kolmandat korda oma haamrilöögiga,  nimetades oksjoni võitja oksjoninumbri.

Oksjonipidaja poolt kinnitatud lõplik ostuhind ehk haamrihind on ostja jaoks siduv. Oksjonipidajal on õigus vaidluste tekkimise korral otsustada eseme müügi tühistamine või koheselt uue pakkumise korraldamine. Vaidluste korral arvestab oksjonipidaja oksjoni sekretäri(de) tähelepanekutega.

Ostuhind ja tasumine

Ostuhind on haamrihind, mis märgitakse oksjoni sekretariaadist igale ostjale väljastatavale leping-arvele.

Oksjonilt ostetud asjade eest saab tasuda sularahas kohapeal, kaardimaksega peahoone (Pärna tee 3 II korrus C-korpus) kassas kui ka ülekandega. Makse tuleb sooritada 7 päeva jooksul peale oksjoni toimumist. 

Ostetud asja kättesaamine

Ostja saab asja kätte pärast makse sooritamist oksjonimajast Jämejala küla Saariku tee 8. Kui maksmine toimub ülekandega, saab ostja asja kätte pärast arve tasumist.

Asjade kättesaamiseks pöörduda tööpäeviti kell 8.00-16.00 Viljandi haigla majandusosakonna juhataja poole telefonil 528 6630.

Kõigi ostetud asjade äraviimisega seotud toimingute eest (sh transport, laadimine) vastutab ostja.

Asjad tuleb ära viia 14 päeva jooksul peale oksjoni toimumist. Juhul kui asja eest ei ole tähtaegselt tasutud või järele tuldud hiljemalt 14 päeva jooksul, on oksjonipidajal õigus asjad realiseerida muul moel. 

Küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil rein.telling@vmh.ee või telefonil 5224 885.

 

 

Viljandi haigla uus nõukogu liige on Helve Kansi

24.10.2018

Sihtasutuse Viljandi Haigla asutaja Sotsiaalministeerium tegi töö- ja terviseminister Riina Sikkuti otsusega teatavaks muudatused Viljandi haigla nõukogu koosseisus. 
Haigla nõukogust kutsutakse tema sooviavalduse alusel tagasi Ando Kiviberg ning nõukogu liikmeks nimetati neljaks aastaks Viljandi perearst Helve Kansi.
 
“Perearsti kutsumine haigla nõukogu liikmeks ei ole just tavapärane,” kommenteeris otsust Viljandi haigla nõukogu esimees, sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel. “Viljandi haigla arendab aga Eestis ainulaadset pere- ja eriarstide ning sotsiaalvaldkonna koostöö projekti ning ehitab uudsele lähenemisele toetuvalt perearstidega koos uut maakonna haiglat-tervisekeskust. Seega on perearstide hääle kõlamine oluline ka nõukogus,” lisas ta.
 
Viljandi haigla juhatuse esimehe Priit Tampere sõnul on selline otsus igati tervitatav: “Oleme viimastel aastatel püüdnud üha enam leida perearstidega ühiseid teemasid, kuidas koostöös Viljandi maakonna inimeste tervist toetada. Hea meel on tõdeda, et doktor Kansi on alati olnud üks neist tublidest ja aktiivsetest perearstidest, kes osaleb aruteludel ning avaldab ka oma arvamust. Perearstide esindajana nõukogus on tal võimalus perearstide vaatenurka uute teenuste arendamisel ning uue haigla-tervisekeskuse loomisel ka kõige kõrgemal tasemel jagada.”
 
Viljandi haigla nõukogu koosolekud leiavad aset 5-6 korda aastas. Järgmine koosolek toimub 8. novembril

Oktoobrikuine koolitusaktsioon "Sinu käed päästavad elu!" täna ka Viljandi haiglas (foto)

16.10.2018

Koolitusaktsioon "Sinu käed päästavad elu!" on Eestis alates 2013. aastast 16. oktoobril toimuv südame äkksurma esmaabialane ettevõtmine. 

Igal aasta oktoobris toimub üleeuroopaline elustamise vajalikkust propageeriv üritus "Sinu käed päästavad elu!". Ürituse raames toimuvad paljudes kohtades õpitoad, kus saab panna proovile oma oskus südamemassaaži teha. Eesmärk on pöörata tähelepanu äkksurma juhtudele ning südame taaskäivitamise oskustele. 

* Eestis sureb igal aastal tunnistajate juuresolekul südame äkksurma ~700 inimest.

* Kiirabistatistika näitab, et ainult 30% juhtudest  rakendatakse elustamisvõtteid enne kiirabi saabumist.

* Kui enne kiirabi saabumist elustamisvõtteid ei rakendata, on ellujäämise võimalus on alla 10%. Varane 112 helistamine ja elustamisvõtete alustamine tõstab ellujäämise tõnäosust kordades.

* Lihtsate elustamisoskuste omandamisel on oluline saada vahetu, praktiline kogemus mannekeenil harjutades.

Võimalusi oma oskusi testida on üle Eesti nii koolides, tervishoiuasutustes kui ka kaubanduskeskustes. 

SA Tartu Kiirabi ja Eesti Punase Risti spetsialistid õpetasid täna ka Viljandi haigla peahoone fuajees kõikidele huvilistele kuidas anda esmaabi ja päästa elusid.

(fotod Margit Asu)

 

Maike Tšetšin
SA Viljandi Haigla 
kommunikatsioonispetsialist 
maike.tsetsin@vmh.ee

Alkoholitarvitamise häirete ravi teenistuse loengute ajakava (oktoober ja november)

04.10.2018

 Loengud toimuvad kolmapäeviti Viljandi haiglas kell 14.00 III korrusel C-korpuses

 
1 10.10.18 Peresüsteem kui alkoholismi mõjutaja           9 korrus
 
2 17.10.18 Alkoholism kui haigus                   3 korrus
 
3 24.10.18 Alkoholi ringkäik meie kehas                   3 korrus
 
4 31.10.18 Alkohol ja emotsioonid                   3 korrus
 
5 07.11.18 Sõltuvuse mudel                   3 korrus
 
6 14.11.18 Tagasilangus                   3 korrus
 
21.11.18 Kaassõltuvuse tunnused ja roll sõltuvuses   3 korrus
 
8 28.11.18 Kaassõltuvuse tunnused ja roll sõltuvuses 2            3 korrus 
 
 
       
        NB! Alates 4. detsembrist hakkavad loengud toimuma
teisipäeviti algusega kell 14.00
Täpsem info ruumi leidmiseks haigla riietehoiust
 
Alkoholitarvitamise häirete ravi teenistuse telefon 5866 5160
 
 Loengul osalemise eelduseks on esmase hindamise läbimine,
 helista meile ja küsi lisa!

Ülekutse uurimistöös osalemiseks

03.10.2018

Lugupeetud patsiendi lähedane!

Olete palutud osalema uurimistöös "Iseseisva statsionaarse õendusabi osakonna viibinud patsientide lähedaste hinnangud õendusabi järjepidevusele". Uuringut viiakse läbi Lõuna-Eesti Haigla AS, Põlva Haigla AS, SA Pärnu Haigla, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi, Valga Haigla AS ja SA Viljandi Haigla iseseisva statsionaarse õendusabi üksustes, perioodil juuli – detsember 2018. Olete palutud osalema uurimistöös, kui Teie lähedane viibib antud perioodil õendusabi osakonnas.
 
Uurimistöös osalemine on vabatahtlik ning anonüümne. Teil on võimalus sellest soovi korral igal hetkel loobuda või katkestada selles osalemine. Saadud andmeid säilitatakse kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas, need on kättesaadavad vaid käesoleva uurimistöö läbiviijale. Kogutud andmeid esitatakse üldistatult ning Teie vastused ei ole seostatavad Teie, patsiendi või haiglaga.
 
Uuringus osalemiseks palutakse Teid täita ankeet, mille väited puudutavad Teie lähedase iseseisva statsionaarse õendusabi osakonnas väljakirjutamist ja sellele järgnenud perioodi. Samuti küsitakse üldiseid demograafilisi andmeid. Ankeedi täitmine võtab aega keskmiselt 20 minutit ning seda saab täita paberil või veebis.
 
Paberkandjal ankeet edastatakse Teile Teie poolt öeldud aadressile ning sellele on lisatud margiga ja tagasisaatmise aadressiga ümbrik. Veebis ankeedi täitmise korral edastatakse ankeedi täitmiseks link Teile Teie poolt öeldud e-posti aadressile, kus saate ankeedi täita ning saata otse uurijale. Mõlemal juhul ankeedi täitmine on anonüümne.
 
Uurimistöö tulemustega saab tutvuda pärast magistritöö valmimist 2019 aastal. Teie soovi korral edastatakse Teile infot magistritöö valmimisest.
 
Uurimistöö läbiviimiseks on olemas luba haiglalt ja Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteelt. Uurimistöö läbiviija on valmis hea meelega vastama kõigile uurimistööd puudutavatele küsimustele.
 
Uurimistöös osalemiseks ja/või küsimuste korral palun võtta ühendust uurimistöö läbiviija Anastassia Org'iga telefonil 513 1520 või e-posti aadressil anastassia.org@gmail.com 
 
Tänan Teid koostöö ja panuse eest!
 

Tähistasime täna rahvusvahelist eakate päeva

01.10.2018

Päeva eesmärk on tõsta teadlikkust teemadel, mis mõjutavad eakate heaolu, näiteks vananemisega seotud terviseprobleemid ja eakate väärkohtlemine. See on ka päev tunnustamaks vanemate inimeste panust ühiskonda.
 
Rahvusvahelist eakate päeva (International Day of Older Persons) tähistatakse ÜRO Peaassamblee initsatiivil alates 1990. aastast.
 
Täna tähistasime ka meie õendusabi osakonnas oma armsate eakatega ning tegime kõik koos küpsisetorti ja vahvleid. 
 
 
(foto Kadri Oras)

 

PAIK-projekti tunnustati Eesti Disainiauhindadel

21.09.2018

Elumuutva teenuse ning lahendusega tunnustati Viljandi Haigla projekti PAIK ehk Paikkondlike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste integreerimise pilootprojekti. Projekt kandideeris Teenusedisain avalikus ja kolmandas sektoris kategoorias. 

Reede õhtul, 14. septembril tunnustati Kadrioru Tennisekeskuses Eesti Disainiauhindade galal viimase kahe aasta disainiparemikku. Auhindu jagati viies kategoorias: BRUNO tootedisainiauhind, graafiline- ja veebidisain, teenusedisain, noored disainerid ning disainiharidus.

Elumuutev teenus/lahendus: Äramärkimine tööle PAIK / Viljandi Haigla, agentuur Velvet, autorid Krista Valdvee, Ander Ojandu, Andres Anier, Janno Siimar, Pärtel Vurma

Vaata PAIK-projekti tutvustust: http://defol.io/eda/2018teenus-paik-slash-viljandi-haigla-1


(foto Andres Anier)
 

 

Algas Viljandi uue haigla ja tervisekeskuse arhitektuurivõistlus (fotod)

11.09.2018

Viljandi Haigla koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Riigi Kinnisvara AS-ga kuulutasid välja Viljandi uue haigla ja tervisekeskuse arhitektuurivõistluse, mis viiakse läbi kahes etapis. Rahvusvahelise arhitektuurivõistluse eesmärk on leida ruumiline lahendus Viljandi kesklinna rajatavale 23 000m² innovaatilisele kompleksile ja haljastusele, mis sobituksid ühtlasi kultuuripealinna miljöösse. Võitja selgub tuleva aasta veebruaris. 

 
„Ootused Viljandi uuele haiglale ja tervisekeskusele on kõrged, sellest peab kujunema teeviit kogu Eesti tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi tulevikule,“ sõnas Viljandi Haigla juhatuse esimees Priit Tampere. „Soovime rajada hoone, mis nutika sisulahendusega seob juba eos ühtseks meeskonnaks ravi- ja sotsiaalteenuste pika ahela kõik lülid, et inimelude päästmine oleks kiirem ja tõhusam. Samuti tahame, et uue hoone väline ilme ja visuaalne sisekujundus ei peletaks linnaelanikke eemale oma klassikalise haigla-kuvandiga, vaid see peab propageerima positiivset ootust ja tervislikke eluviise. Ka tähtajad on meil ambitsioonikad – uue hoone loodame valmis ehitada juba 2023. aastaks.“
 
„Viljandi maakonna haigla on olulise sotsiaalse ja ruumilise mõjuga objekt. See on võimalus ka Viljandi linnale, sest haigla toob endaga kaasa sidusteenuseid, mis omakorda rikastavad ja elavdavad linnaruumi," sõnas Eesti Arhitektide Liidu asepresident Kalle Komissarov. „On igati kiiduväärt, et Viljandi Haigla on otsustanud oma uue hoone lahenduse leida just läbi avaliku arhitektuurivõistluse.“
 
Teisipäeval, 25. septembril toimub Viljandis Sakala keskuses infopäev. Infopäeval selgitatakse võistlusülesannet, vastatakse arhitektide küsimustele ning tutvustatakse võistlusala.
 
Võistluse esimese etapi tööde esitamise tähtaeg on 1. november 2018 ning teise etapi tähtaeg 28. jaanuar 2019.
Tulemused selguvad tuleva aasta veebruaris, misjärel sõlmitakse võitjatega hoone projekteerimise leping.
 
Võistluse auhinnafondi suurus on 60 000 eurot:
Esimene koht pälvib 20 000 eurot
Teine koht 15 000 eurot
Kolmas koht 10 000 eurot

Ning välja antakse ka kaks ergutuspreemiat summas á 7500 eurot
 
Arhitektuurivõistluse žüriisse kuuluvad:
Priit Tampere, žürii esimees, SA Viljandi Haigla juhatuse esimees
Oliver Alver, arhitekt, Eesti Arhitektide Liit
Sakari Forsman, arhitekt, Soome Arhitektide Liit
Marje Metsur-Benzel, perearst, Viljandi perearstide esindaja
Enno Parker, projektidirektor, Riigi Kinnisvara AS
Olav Remmelkoor, peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja, Viljandi Linnavalitsus
Emil Urbel, arhitekt, Eesti Arhitektide Liit
 
Infopäevale palutakse registreeruda vmh@vmh.ee.
 
Rohkem informatsiooni äsja käivitunud võistluse ootuste ja tingimuste kohta leiate kodulehelt: viljandihaiglauushoone.voog.com/
 
Vaata 3D mudelit SIIN
 
Vaata videot SIIN
 
 
 
(fotod Valdo Ots)
 
Lisainfo:
Priit Tampere, SA Viljandi Haigla juhatuse esimees
E-post: vmh@vmh.ee
Tel: 435 2022

Kalle Komissarov, Eesti Arhitektide Liidu asepresident
E-post: kalle.komissarov@gmail.com
Mobiil: 55 40 203
 
Silvia Kübar, Powerhouse kommunikatsioonibüroo
Tel: +372 5626 9336


 

Taastusravikliinik osutab sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuseid

10.09.2018

 SA Viljandi Haigla taastusravikliinik osutab 1. augustist 2018 sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust erivajadusega lastele ja tööalast rehabilitatsiooni.

Info teenuste kohta E-R 8.00-16.00

telefonil 435 2164 (Siret Tamm) või 
e-posti teel reha@vmh.ee

Vaata ka:
Sotsiaalse rehabilitatsiooni hinnakiri (Sotsiaalkaitseministri määrus)
Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri 

 

Taastusravil on oluline osa nii sotsiaalses kui ka tööalases rehabilitatsioonis.  Soovime teenusele saamise inimestele lähemale tuua ja mugavamaks teha. Teenuste korraldamine ühes kliinikus parandab nii teenuse kättesaadavust kui ka kvaliteeti.

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud
 erivajadusega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kellel on hinnatud rehabilitatsiooniteenuste vajadus ning kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet.

Viljandi haigla sotsiaalse rehabilitatsiooni sihtrühmaks on puudega lapsed, kellele koostatakse vajadusel rehabilitatsiooniplaan koos tegevuskavaga, kus on kirjas, milliseid eesmärke soovitakse teenuste kasutamise saavutada.  Sotsiaalse rehabilitatsiooni osutatakse taastusravikliinikus ambulatoorselt. Varasemalt oli võimalus saada ka majutusega statsionaarset rehabilitatsiooniteenust, kuid alates 1. augustist see enam pakutavate teenuste nimekirja ei kuulu.

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealistele vähenenud töövõimega inimestele ehk inimestele, kellel on puue või tuvastatud osaline töövõime või on inimene tunnistatud töövõimetuks. Tööalase rehabilitatsiooni teenuseid võivad saada 16-aastased kuni vanaduspensioni ealised inimesed ning neid teenuseid vahendab Töötukassa. Teenuste kasutamiseks peab inimene olema töövaldkonnas aktiivne - töötama, tööd otsima (töötuna arvel) või õppima. Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab  töötukassa juhtumikorraldaja ning vajadusel suunatakse inimene rehabilitatsiooniteenusele.

Rehabilitatsiooniprogrammi, tegevuskava või plaani tegemise käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja seda, missugune on tema kõrvalise abi vajadus. Samuti tehakse ettepanekuid kodu, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks ja abivahendite kasutamiseks ning nõustatakse puudega inimest tema edasise sotsiaalse toimetuleku parandamise huvides kõikides vajalikes valdkondades.

Taastusravikliinik asub haigla I korrusel B-korpuses. 

 


Vanemad uudised | Värskemad uudised