Viljandi haigla labor määrab hinnangulise glomerulaarfiltratsiooni kiirust (eGRF) uue valemi abil

Alates 28. jaanuarist hakkab SA Viljandi Haigla labor väljastama hinnangulise glomerulaarfiltratsiooni kiiruse (eGRF) - varasem nimetus endogeenne kreatiniini kliirens -  tulemusi, mis on arvutatud MDRD valemi abil.

MDRD valemit soovitatakse  kasutada Cockroft-Gaulti valemi asemel. MDRD valemit kasutades pole vajalik arvestada patsiendi kaalu, piisab ainult vanusest.
MDRD valem töötati välja 1628 patsiendil MDRD uuringust (Modification of Diet in Renal Disease,1999).
GFR (ml/min/1,73m2) =175 x [seerumi/plasma kreatiniin (µmol/L) x 0,011312] -1,154
x[vanus] -0,203 x [0,742 kui patsient on naine]

MDRD valem on valideeritud suurel populatsioonil, mis hõlmas erinevate rasside esindajaid. Ei vaja arvutamiseks kehakaalu.
Viimasel kümnendil on maailmapraktikas rutiinne eGFR väljastamine koos iga seerumi/plasma kreatiniini määramisega. Täiskasvanutel eGFR MDRD- valemi järgi arvutatuna on saanud kuldseks standardiks.
MDRD valem töötati välja krooniliste neeruhaigete grupil ning seetõttu alahindab süstemaatiliselt GFR-i kõrgete väärtuste puhul.
Soovitav on interpreteerida eGFR väärtusi ≥60ml/min/1,73m2 ettevaatusega,
arvestades, et eGFR muutub ebatäpsemaks tõelise GFR suurenedes

Soovitada patsientidel mitte süüa liha 12 tundi enne proovi andmist eGFR määramiseks..
 Proov ei tohi olla hemolüütiline. Analüüs tuleks teostada 12 tunni jooksul alates proovivõtust.

Referentsväärtused
≥ 18 a ≥ 90mL/min/1,73m2 
Valemit ei saa kasutada laste GFR-i arvutamisel.

Staadium kirjeldus (GFR ml/min/1,73m2)
1 Neerukahjustus normaalse GFR-ga ≥ 90
2 Neerukahjustus kergelt vähenenud GFR-ga 60–89
3 Moodukalt vähenenud GFR 30–59
4 Tunduvalt vähenenud GFR 15–29
5 Neerupuudulikkus < 15

eGFR tulemus <60ml/min/1,73m2 patsiendil, kellel pole varem eGFR
määratud, tuleb kinnitada korduva testiga kahe nädala jooksul, et välistada ägedad GFR muutuse põhjused.
Kroonilise neeruhaiguse progressiooniks võib lugeda eGFR vähenemist
      >5 ml/min/1,73m2 võrra ühe aasta jooksul või >10 ml/min/1,73m2 võrra viie aasta jooksul
 

Lisainfo:
laboriarst Anne Lemmik, tel 435 2091, 435 2090