Veebruarist muutub C.pneumoniae antikehade test

Viljandi haigla laboris vahetub veebruaris Chlamydophila pneumoniae (varasemas klassifikatsioonis Chlamydia pneumoniae) antikehade ELISA-testi tootja firma.
 
Testi asendamise põhjuseks on vajadus suurendada testi spetsiifilisust ning vähendada piirväärtuse piirkonda jäävate IgA testide tulemuste hulka.
 
Kasutusele tulev test on alates 2012. a septembrist töös Tartu ülikooli kliinikumi ühendlaboris. Seega muutuvad omavahel võrreldavamaks Viljandi haigla labori ja Tartu eriarstide poolt tellitud testide tulemused, väljendatuna samades ühikutes ja samade interpretatsiooni soovitustega.
 
Tellija jaoks on oluline muudatus  ainult interpretatsiooni soovitustes. 
C.pneumoniae vastaste antikehade uuringuid on endiselt võimalik tellida MEDIPOSTI kaudu elektroonselt.
 
Testi tootja soovitab tulemusi interpreteerida järgnevalt: 
 
C. pneumoniae vastased antikehad

IgMIgAIgG
semikvantitatiivnesemikvantitatiivnekvantitatiivne
Suhtarv <0,8 negatiivneSuhtarv <0,8 negatiivne<16 RU/ml negatiivne
Suhtarv 0,8...1,1 piirväärtusSuhtarv 0,8...1,1 piirväärtus≥16...<22 RU/ml piirväärtus
Suhtarv ≥1,1 positiivneSuhtarv ≥1,1 positiivne≥22 RU/ml positivne

Chlamydophila_pneumoniae_vastased_antikehad 

Lisainfo:
laboriarst/mikrobioloog Ruth Männik, tel 435 2092