Teenused

Iseseisva statsionaarse õendusabi (endise nimega hooldusravi) sihtgruppi kuuluvad enamasti igapäevatoimingutes teistest sõltuvad, kroonilisi haigusi põdevad patsiendid, kelle tervislik ja funktsionaalne seisund on stabiilne ning kes vajavad pidevat (ööpäevaringselt või perioodiliselt) õendusabi.

Iseseisva statsionaarse õendusabi teenuste hulka kuuluvad: 

- Õendustoimingud ja raviprotseduurid – tervisenäitajate mõõtmine ja hindamine, lamatiste ravi ja ennetamine, esmaabi andmine, ravimite andmine, süstete ja tilkinfusioonide tegemine, kusepõie kateteriseerimine, stoomihooldus, haavaravi, liikumisravi, inhalatsioonid, nasogastraalsondi paigaldamine ja selle kaudu toitmine, trahheostoomi hooldus, hingamisteede puhastamine aspiraatoriga, haavaõmbluste eemaldamine jmt;

- Patsiendi ja tema lähedaste õpetamine ning nõustamine – abivahendite soetamisel ja kasutamisel, toitumisel, enesehooldustoimingute tegemisel, turvalisuse tagamisel, edasise hoolduse planeerimisel;

- Vajadusel laboratoorsete uuringute jaoks materjali võtmine;
- Arsti suunamisel füsioterapeudi -ja tegevusterapeudi teenus;
- Nõustamine sotsiaaltöötaja poolt;
- Hingeabi haigla kaplani poolt;
- Surija vaevuste leevendamine.

Geriaatriline hindamine
Õendusabi osakonnas teostatakse ka geriaatrilist hindamist. 
 
Tegemist on multifunktsionaalse hindamisega koolitatud meeskonna (õde, arst, sotsiaaltöötaja) poolt eeskätt neile patsientidele, kelle õendusabil viibimine on prognoositavalt üle 30 päeva, kelle edasisuunamine on probleemne või vaidlusi tekitav. 
 
Hindame hooldekodusse suunamise vajadust. Hindamismeeskond võtab kokku erinevate arstide püstitatud diagnoosid ja patsientide erinevad probleemid, koostab hoolduse plaani ja nõustab edasise hoolduse planeerimisel.
 
Hindamise kokkuvõtted esitatakse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajale ja/või hooldekodule.