14. ja 15. juunil arutletakse Viljandis sõltuvusravi ja rehabilitatsiooni tulemuslikkuse üle

14.06.2017

Pressiteade

Viljandis arutletakse sõltuvusravi ja rehabilitatsiooni tulemuslikkuse üle


Täna ja homme toimub Viljandimaal Sammuli puhkekülas Viljandi haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse korraldatud seminar „Sõltuvusravi ja rehabilitatsiooni hetkeseis ja väljakutsed“, kus sõltlastega tegelevad tervishoiu- ja sotsiaaltöötajad ning keskuse endised ja praegused hoolealused arutlevad sõltuvusravi ja rehabilitatsiooni tulemuslikkuse üle.

 
Kohtumisel räägitakse, kuidas kujuneb sõltuvus ning mis toimib ja ei toimi sõltuvusravis. Tänavu viieaastaseks saanud sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse meeskond tutvustab keskuse arengulugu ning töökogemusi, samuti nende kogemuste põhjal väljatöötatud töömeetodeid.
 
Koos otsitakse uusi ja senisest tõhusamaid võtteid, kuidas jõuda paremini narkootikumide tarvitajani ning millist abi neil tegelikult vaja on.
 
Keskuse praegused hoolealused ja rehabilitatsiooni läbinud jagavad oma edulugusid ja räägivad avameelselt sellest, millised raskused kaasnevad sõltuvusest vabanemisega ning kainuse säilitamisega. Muuhulgas jagatakse ka kogemusi, kuidas võtab ühiskond vastu neid, kes on leidnud endas jõudu narkootikumidest loobuda ja mis aitab tagasilanguste vastu.
 
Tänu Viljandi Haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskusele on paljud sõltlased suutnud narkootikumide tarvitamise lõpetada ja tavaellu tagasi pöörduda. Viljandi Haigla statsionaarne teenus on keskmiselt kestvusega 6-10 kuud (lisaks Viljandile on osakond ka Sillamäel) ning sellele järgneb toetav ambulatoorne teenus kestvusega kuni kaks aastat. Keskuses on 49 kohta. Programmi kestvus ja raskusaste on erinevad, arvestades abivajaja seisundit ja õppimisvõimet. Uued rehabilitatsiooniprogrammid ei keskendu üksnes tarvitamisest loobumisele, vaid inimese võimekuse taastamisele ja isiksuse kasvule, et ta suudaks oma käitumist ise suunata. Keskuse jaoks on iga abivajaja motiveeritud isiksus, kellesse suhtutakse empaatia ja austusega.
 
Eestis on hinnanguliselt 9000 narkootikume süstivat isikut, kellest enamik süstib fentanüüli ja selle analooge. Eelmisel aastal suri Eestis narkootikumide tarvitamisest tingitud üledooside tõttu 114 inimest, mis on pea kolmandiku võrra rohkem kui liikluses hukkunuid (74). Aastatel 1999–2016 on Eestis narkootikumide üledoosi tõttu surnud aga kokku 1209 inimest. Eestis on aastaid narkootikumide üledooside tõttu suremus Euroopa Liidu kõrgeim. Need surmad oleksid välditavad, kuid asjakohase abi puudumine piirab narkootikumide tarvitajate võimalusi elu muuta.

Seminar algab kolmapäeval, 14. juunil kell 13. Ajakirjanikel on seminari käigus võimalus kohtuda ka keskuse endiste patsientidega. 
 
Rohkem infot Viljandi Haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse kohta: http://www.vmh.ee/soltuvushaigete-ravi-ja-rehabilitatsioonikeskus/
 
Lisainfo: 
Rita Kerdmann, Viljandi haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse juht: rita.kerdmann@vmh.ee
 
Aljona Kurbatova, Tervise Arengu Instituudi nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna juhataja aljona.kurbatova@tai.ee 
 
Fotol: keskuse vilistlased ja kogemusnõustajad moodustavad igal sünnipäeval nn kainuse rivi, mille alguses on kõige kauem tarvitamisest hoidunud endine sõltlane. Tänase rivi esimesel on narkootikumide vabu aastaid juba rohkem kui 12. (Foto: Priit Tampere)


 
Teate edastas
 
Krista Valdvee
kommunikatsioonijuht
SA Viljandi Haigla
tel 435 2025, 5349 5332
krista.valdvee@vmh.ee