Tubakatarvitamine on sõltuvushaigus, mis on fikseeritud diagnoosina rahvusvahelises haiguste klassifikatsioonis. Tubakatarvitamine põhjustab suurimat kahju rahvastiku tervisele. Iga kuue sekundi järel sureb maailmas üks inimene tubaka tõttu, kusjuures iga kümnes neist ei ole ise suitsetaja.

Eesti täiskasvanud elanikkonnast on rohkem kui iga viies igapäevasuitsetaja. Siiski on märgata aeglast langustrendi. Samas on tavasigarettide asemel ja/või kõrval populaarsust kogumas erinevad alternatiivsed tubakatooted: vesipiip, huuletubakas, e-sigaret. 

Tubakast loobumise nõustamisteenust osutatakse täiskasvanutele, noortele ja lastele. Infot ja tuge saab nii nõustamiskabinettidest üle Eesti kui ka oma perearstilt ja  -õelt.

Viljandi haiglas nõustamisele etteregistreerimine neljapäeviti 8.00 – 10.00 telefonil 435 2053.

Tubakast loobumise nõustamise teenus on patsiendile tasuta.

Aktiivne tubakatarvitamisest võõrutamine kestab ~2 – 3 kuud ning eeldab järjepidevat koostööd nõustatava ja nõustaja vahel. Nõustamisprotsess koosneb tavaliselt 5 – 6 nõustamisseansist. Koostöö loobuja ja nõustaja vahel kestab 12 kuud, arvestatuna esimesest tubakavabast päevast.

 

Allikad: www.tai.ee, www.terviseinfo.ee