Eesti Tervist Edendavate Haiglate  (TEH) võrgustikku kuulub Viljandi haigla alates 2003. aastast ning aastast 2006 ka Tervist Edendavate Töökohtade (TET) võrgustikku. Haigla esindajad osalevad info-, suve- ja talvepäevadel, rahvusvahelistel konverentsidel ning teistes ühistes ettevõtmistes.

 Kuulumisega võrgustikesse on võtnud haigla teatud  kohustuse ja vastutuse maakonna ning oma asutuse terviseedenduses. Pöörame rohkem tähelepanu haiguste ennetusele, patsientide, nende lähedaste ning personali terviseharidusele, turvalise töökeskkonna saavutamisele, organisatsiooni kui tervist toetava keskkonna kujundamisele ning koostööle paikkonna teiste terviseedendajatega. Maakondlikult teeb haigla peamiselt koostööd Viljandi maavalitsuse tervisetoaga. 
Terviseedenduse valdkonda koordineerib Viljandi haiglas õendusjuht, kes kaasab tegevustesse teisi töötajaid.
 
Tervist edendava haiglana korraldab Viljandi haigla linna ja maakonna inimestele temaatilisi loengid (nt rahvusvahelisel diabeedi- ja südamepäeval jms) ning beebidega ja lapseootel perede teabepäevi. Haigla spetsialistid (erialaarstid ning spetsialiseerunud õed) esinevad ettekannetega erinevaid haigusi põdevate inimeste liitude korraldatavatel infopäevadel ning maakonna terviseedenduslikel ettevõtmistel (nt Mehiste meeste rada, südamenädal jms).
 
2007. aastast kuulub haigla Viljandi maakonna vigastuste ennetamise töörühma ning osaleb ühistes tegevustes – ohukohtade kaardistamine, terviseedendajate koolitamine jne. 
 
Tervist edendava haiglana pööratakse suurt tähelepanu sellele, et patsient oleks kursis oma tervisliku seisundiga, ning patsientide ettevalmistamine haiglast lahkumiseks – haigusega toimetulekut õpetetakse ka lähedastele.
Aktiivselt tegeletakse ennetustööga – haiglas toimib noortenõustamine nii neidudele kui noormeestele, osaletakse emakakaela- ja rinnavähi uuringute ning HPV vastu vaktsineerimise projektides.
  
Haiglas töötab perekool, mis valmistab noori peresid 4-nädalaste loengutsüklitega ette perelisa saabumiseks.
 
Aastaid on Viljandi haigla osalenud suitsetamisest loobumise nõustamise projektis, toetades pahest loobumisel nii haigla töötajaid, patsiente kui soovijaid väljaspoolt.
 
Kostöös Pärnu haiglaga arendatakse laste ja noorte vaimse tervise teenuste kättesaadavust ning tugivõrgustike loomist.
 
Tervist edendava töökohana pööratakse suurt tähelepanu töötajate tervislikule toitumisele. Haiglas töötab oma söökla, kus töötajatel on igapäevaselt võimalus saada taskukohase hinnaga sooja ja tervislikku toitu. Suurt rõhku pööratakse erinevate köögiviljatoitude ja salatite rohkusele menüüs ning töötajatel on võimalus ise soovikohastest komponentidest taldrikutäis kokku panna. 
 
Edendatakse ka töötajate huvi liikumise vastu. Tegutseb Viljandi Haigla Spordiklubi, korraldatakse sammulugemise võistlusi, ühiseid retki ümber Viljandi järve jms.
 
Pidevalt toetab haigla terviseedenduslike teemade kajastamist kohalikus meedias (peamiselt ajaleht Sakala), andes näpunäited erinevate olukordadega toimetulekuks (ebatavaline kuumus, putukahammustused, viirusteperiood jms).