Täna, 24. augustil avalikustas Viljandi linnavalitsus detailplaneeringu haigla ja tervisekeskuse rajamiseks

24.08.2018

Rõõm on teatada, et Viljandi Linnavalitsuse 6. augusti 2018 korraldusega nr 454 võeti vastu ja tunnistati avalikustamiseks sobivaks Viljandi kesklinna kavandatava haigla ja tervisekeskuse detailplaneering (tähis DP 2017-001).

Planeeringualas on krundid  C .R. Jakobsoni tn 2a, C. R. Jakobsoni tn 2c, C. R. Jakobsoni tn 2b, C. R. Jakobsoni tn 4, Turu tn 6, Turu tn 12, Turu tn 14 ja planeeritavate kruntide ulatuses C. R. Jakobsoni tänava ja Turu tänava maa-alad.

Detailplaneeringuga moodustatakse krunt haigla ja tervisekeskuse rajamiseks ning määratakse krundi ehitusõigus, arhitektuursed ja planeeringulised nõuded vastavalt planeerimisseaduse paragrahvile 126. Planeeringuala on suurusega 1,5 ha.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24.08.-.07.09.2018 Viljandi Linnavalituses Johan Laidoneri plats 5 teise korruse teadete tahvlil, Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis ja Viljandi linna veebilehel.

Vaata detailplaneeringut SIIN. 

Kirjalikud arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või  viljandi@viljandi.ee.

 

Krista Valdvee
koostööteenuste juht
SA Viljandi Haigla
tel 435 2025, 5349 5332
krista.valdvee@vmh.ee