Statsionaarne taastusravi/järelravi

Statsionaarse taastusravi/järelravi meeskonda kuuluvad taastusraviarst, õde, füsioterapeut, kliiniline psühholoog, logopeed ja tegevusterapeut.

Ravipäevade orienteeruv arv on 10 päeva.
Patsiendil tuleb tasuda voodipäevatasu 2,50 eurot päevas (esimese 10 ravipäeva eest).

Teenust osutatakse perearsti või eriarsti saatekirjaga.

Soovitav on kaasa võtta:
- igapäevaselt tarvitatavad ravimid krooniliste haiguste põdejatele
- sussid
- hügieenitarbed

Kontakt:
dr Mare Koort tel 435 2155
valveõde tel 434 2286.

Järelravi voodid paiknevad peahoone 5. korrusel B-korpuses.

 

Palume tasuda visiidi- ja voodipäevatasu, taastusravi, õendusabi, hoolekande jt teenuste eest tähtaegselt.

Arve tähtaegselt tasumata jätmise korral edastame võlanõude koostööpartnerile Julianus Inkasso OÜ. Inkassoettevõtte menetlemisega lisanduvad võlanõudele sissenõudmisega seonduvad kulud.

Tasumata arvete teemaliste küsimustega olete oodatud pöörduma Viljandi haigla finantsteenistuse poole e-posti aadressil arved@vmh.ee.

Võlanõuete kohta annab infot Julianus Inkasso OÜ, tel 681 4400, e-post: inkasso@julianus.ee

Täname Teid tähtaegselt tasutud arve eest!

Õendusabi

Iseseisva statsionaarse õendusabi (endise nimega hooldusravi) on teenus patsiendile, kes on stabiilses seisundis ega vaja pidevat arstiabi. 
Meie patsient vajab õendusabi ja arsti poolt määratud raviprotseduure. Õendusabi toimingute tegemine ja nende vajaduse üle otsustamine on valdavalt õe pädevuses, arst konsulteerib patsienti vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord nädalas. Statsionaarsel õendusabil viibimise aeg ja osutatavad teenused sõltuvad patsiendi tervislikust seisundist ning konkreetsest vajadusest.  

Teenusele saamine ja patsiendile kehtiv omaosalustasu
Õendusabi osakonda suunab arst saatekirjaga, kas eriarst aktiivravi järgselt ja/või perearst kodust või hooldusasutusest.
Saatekirjale märgitakse patsiendi terviseprobleemid, vajalik ravi ning õendusabi vajadus/maht.
 
1. juulist 2014 kehtib õendusabile (sh koduõendusteenusele) saatmiseks spetsiifiline saatekirja vorm. Saatekirja blanketi leiate siit.
Enne suunamist peavad olema teostatud vajalikud uuringud ja määratud vajalik ravi. 
 
Patsiente registreerib õendusabi osakonna juhataja Relika Kobin.
E-R 8-16 
tel 434 2222, 5300 9789
e-post relika.kobin@vmh.ee
 
Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 188, jõustunud 1. jaanuaril 2014, tuleb iseseisva õendusabi teenusel viibides tasuda
omaosalus, milleks on 15% haigekassa kehtestatud hinnast. 
Kümne esimese haiglapäeva eest tuleb tasuda ka
voodipäevatasu 2,50 eurot päeva kohta. 
Omaosaluse leping sõlmitakse patsiendi või tema esindajaga. 
 
Õendusabi osakond asub SA Viljandi Haigla peahoone B-korpuse 5. ja 6. korrusel.

Teenused

Iseseisva statsionaarse õendusabi (endise nimega hooldusravi) sihtgruppi kuuluvad enamasti igapäevatoimingutes teistest sõltuvad, kroonilisi haigusi põdevad patsiendid, kelle tervislik ja funktsionaalne seisund on stabiilne ning kes vajavad pidevat (ööpäevaringselt või perioodiliselt) õendusabi.

Iseseisva statsionaarse õendusabi teenuste hulka kuuluvad: 

- Õendustoimingud ja raviprotseduurid – tervisenäitajate mõõtmine ja hindamine, lamatiste ravi ja ennetamine, esmaabi andmine, ravimite andmine, süstete ja tilkinfusioonide tegemine, kusepõie kateteriseerimine, stoomihooldus, haavaravi, liikumisravi, inhalatsioonid, nasogastraalsondi paigaldamine ja selle kaudu toitmine, trahheostoomi hooldus, hingamisteede puhastamine aspiraatoriga, haavaõmbluste eemaldamine jmt;

- Patsiendi ja tema lähedaste õpetamine ning nõustamine – abivahendite soetamisel ja kasutamisel, toitumisel, enesehooldustoimingute tegemisel, turvalisuse tagamisel, edasise hoolduse planeerimisel;

- Vajadusel laboratoorsete uuringute jaoks materjali võtmine;
- Arsti suunamisel füsioterapeudi -ja tegevusterapeudi teenus;
- Nõustamine sotsiaaltöötaja poolt;
- Hingeabi haigla kaplani poolt;
- Surija vaevuste leevendamine.

Geriaatriline hindamine
Õendusabi osakonnas teostatakse ka geriaatrilist hindamist. 
 
Tegemist on multifunktsionaalse hindamisega koolitatud meeskonna (õde, arst, sotsiaaltöötaja) poolt eeskätt neile patsientidele, kelle õendusabil viibimine on prognoositavalt üle 30 päeva, kelle edasisuunamine on probleemne või vaidlusi tekitav. 
 
Hindame hooldekodusse suunamise vajadust. Hindamismeeskond võtab kokku erinevate arstide püstitatud diagnoosid ja patsientide erinevad probleemid, koostab hoolduse plaani ja nõustab edasise hoolduse planeerimisel.
 
Hindamise kokkuvõtted esitatakse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajale ja/või hooldekodule.

Kontaktid

Õendusabi osakonna juht Relika Kobin
tel 434 2222; relika.kobin[at]vmh.ee

 
Sotsiaaltöötaja Piret Hommik
tel 434 2209
 
6B õepost 
tel 434 2278
 
5B õepost
tel 434 2286