Sotsiaaltöötaja

 Psühhiaatriakliiniku kollektiiv ootab oma meeskonda SOTSIAALTÖÖTAJAT,

kelle tööülesanneteks on:

* meeskonnatöös osalemine ning tähtaegselt ja nõuetekohaselt patsiendi kohta käiva dokumentatsiooni vormistamine;

 * patsientide ja nende perede nõustamine sotsiaalhooldus ja -abi alastes küsimustes;

 * patsientide eluasemesse ja olmesse puutuvate probleemide lahendamisele kaasaaitamine koostöös omavalitsustega;

 * patsientide abistamine vajalike ametiasutuste külastamisel ning dokumentatsiooni vormistamisel;

 

 * patsientide ja nende lähemate omaste suhtlemislaadi tundmine ning vajadusel ja võimalusel suhete parandamisele kaasaaitamine.

 

Nõudmised kandidaadile:

* kõrgharidus sotsiaaltöö erialal;

 * kasuks tuleb varasem töökogemus vaimse tervise valdkonnas;

 * kontoritarkvara (word, excel) kasutamisoskus;

 * väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas;

 * hea vene keele oskus kõnes ja kirjas;

 

 * koostöövõime, diskreetsus, oskus viisakalt suhelda, algatusvõime ja iseseisvus

 

Lisainformatsioon:

* vajame sotsiaaltöötajat vakantseks jäänud ametikohale täistööajaga

* tööaeg esmaspäevast reedeni kell 08.00 - 16.00.

 

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikirja e-posti aadressil pille.reedi@vmh.ee

Täiendav informatsiooni töösuhete- ja värbamisspetsialisti telefonil 435 2030 või e-posti aadressil pille.reedi@vmh.ee