Seminar „Dementsusega inimese toetamine” 22. märtsil kell 14

13.03.2019

Seminar „DEMENTSUSEGA INIMESE TOETAMINE”

 
22. märts 2019
 
Viljandi  Linnagaleriis  (Tallinna 11/1, Viljandi Linnaraamatukogu III korruse saal)
 
Seminar  on mõeldud omavalitsuse esindajatele, sotsiaaltöötajatele, perearstidele, erinevate ühingute esindajatele, teenuse osutajatele, omastehooldajatele
 
 
Päevakava
 
14.00 – 14.15 Avasõnad - Ivi Normet MTÜ Elu dementsusega
 
14.15 – 14.45 Dementsuse diagnoosimine, psühhiaatri vaatenurk – psühhiaater dr. Katrin Kaarma Viljandi haigla ja Dementsuse Kompetentsikeskus
 
14.45 – 15.15 Tantsulise liikumise grupitreeningu tutvustamine – psühholoog Mari-Liis Mägi Viljandi haigla
 
15.15 – 15.45 KOVi poolsed teenused ja toetused – Livia Kask Viljandi Sotsiaalameti juhataja
 
15.45 – 16.15 Toetavad teenused SA Viljandi Haigla hoolekandekeskuse näitel – Kaja Koger ja Elena Erm
 
16.15 – 16.30 arutelu koos kohvipausiga
 
16.30 – 18.00 Tugigrupp dementsusega inimeste lähedastele
 
 
Registreerimine kohapeal
 
ÜRITUS ON TASUTA!
 
Korraldajad:  SA Viljandi Haigla ja Dementsuse Kompetenstikeskus
 
www.eludementsusega.ee