Psühholoog sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse Ida-Viru piirkonnas

 Töö kirjeldus:

* sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse Ida-Viru teeninduspiirkonna klientide psühholoogiline nõustamine;

* psühholoogiliste treeningute läbiviimine, nõustamiste ja psühhoteraapia kohta käiva dokumentatsiooni täitmine;

* klientide pereliikmete nõustamine tervenemist puudutavates küsimustes;

* aktiivne osalemine teenuse arendustöös.

 

Nõudmised kandidaadile:

* bakalaureusekraad (või magistrikraad) psühholoogia erialal;

* riskirühmadega töötamise kogemus;

* hea vene keele oskus nii kõnes kui kirjas (töö toimub venekeelse klientuuriga, mistõttu tulemusliku psühholoogilise abi andmiseks on vene keele oskus väga vajalik)

* riigikeele oskus tööks vajalikul määral;

* meeskonnatööoskus, organiseerimisvõime, analüüsi- ja algatusvõime;

* kohusetunne, vastutustunne, pingetaluvus, kliendile orienteeritus.

 

Haigla pakub omaltpoolt:

* tööd tulemustele orienteeritud meeskonnas;

* võimalust osaleda Eestis ainulaadse teenuse kujundamisel;

* võimalust erialase kogemuse saamiseks ja enesetäiendamiseks;

* võimalust oma teadmisi ja oskusi kasutada nii klientide paremaks teenindamiseks kui ka teenuse edasiarendamiseks.

 

Ootame spetsialisti, kes sulanduks kiiresti meeskonda ning aitaks sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsiooniteenuse arendamisele nõu ja jõuga kaasa.

Kandideerimiseks palume saata CV e-posti aadressil konkurss@vmh.ee