Patsientide rahulolu uuring algab 10. septembril

06.09.2018

Lugupeetud patsient!
 
Vastavalt sotsiaalministri 15.12.2004 määrusele nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded” viib SA Viljandi Haigla läbi igal aastal patsientide rahulolu uuringu.
 
Sel sügisel viib Viljandi haigla läbi rahulolu-uuringu, mis hõlmab psühhiaatriakliiniku ambulatoorsel vastuvõtul käinud patsiente.
 
Uuring viiakse läbi perioodil 10.09.-30.09.2018
 
Küsitluslehed antakse ambulatoorse vastuvõtu registratuuris ning lastepsühhiaatria osakonnas peale visiiti. 
 
Küsitluslehe palume täita pärast vastuvõttu ning asetada küsitluskasti, mis asuvad psühhiaatriakliiniku ambulatoorses vastuvõtus ja psühhiaatriakliiniku lasteosakonna vastuvõtus.
 
Küsitluslehe täitmine on vabatahtlik ja anonüümne. Teie poolt täidetud ja tagastatud küsitlusleht aitab meil tulevikus veel paremat tervishoiuteenust pakkuda.
 
Täname!
 
 
 
Maike Tšetšin
SA Viljandi Haigla 
kommunikatsioonispetsialist 
maike.tsetsin@vmh.ee