Psühhiaatriakliiniku sundravi osakond ootab oma meeskonda ÕDE

 Töö kirjeldus:

* sundravi osakonna spetsiifikast tulenevate tööülesannete täitmine vastavalt tööjuhendile;

* arsti korralduste täitmine ja patsientide seisundi muutustest teavitamine;

* ravimite manustamine, palatites regulaarsete ringkäikude tegemine ning patsientide vajaduste väljaselgitamine;

* patsientidelt analüüsiks vajaliku materjali võtmine;

* ravimite aegumistähtaegade ning kangetoimeliste ja eriarvel olevate ravimite kasutamise kontrollimine ning nende üle range arvestuse pidamine

* osakonna õendus- ja hooldustegevusega seotud dokumentatsiooni nõuetekohane täitmine.

 

Nõudmised kandidaadile:

* kõrg- või kesk-eriharidus õenduse erialal (õe diplom);

* soovitavalt spetsialistiõppe läbimine vaimse tervise valdkonnas;

* Terviseameti registreerimistunnistuse olemasolu;

* hea pingetaluvus, empaatiavõime, sõbralikkus, abivalmidus, korrektsus, täpsus, kohuse- ja vastutustunne;

* eesti keele valdamine kõnes ja kirjas, vene keele valdamine suhtlustasandil

 

Omalt poolt pakume:

* paindlikku tööaega (võimalus töötada nii täistööajaga kui ka osalise tööajaga, tegemist erineva pikkusega vahetustega (nii 8-, 12- kui ka 24-tunnised), vahetuse algus kell 08.00);

* sõbralikku ja toetavat meeskonda

 

Kandideerimiseks palume saata CV e-posti aadressil pille.reedi@vmh.ee

Täiendav informatsioon töösuhete- ja värbamisspetsialisti telefonil 435 2030.