Registratuurid

Üldregistratuur eriarsti vastuvõtule
 funktsionaaldiagnostilistele uuringutele
günekoloogilisse sonograafiasse, noortenõustamisele ja perekooli

43 43 001

  
  
Registreerimine röntgenisse
(etteregistreerimine on vajalik ainult kontrastainega uuringutele)
 
435 2096
Registreerimine psühhiaatrilisele vastuvõtule435 4248
Sõidukijuhtide registreerimine arstlikku komisjoni43 43 001

 

 

Kirurgiakliinik

   
Ülemarstdr Andres Tiit435 2128
5348 3332
 
andres dot tiit at vmh dot ee
ÜlemõdeJanne Klusova435 2127janne dot klusova at vmh dot ee

Sünnitusabi ja günekoloogia osakond

   

Vanemarst
  


Vanemämmaemand

dr Maret Metsmaa


Esta Vahtra

 

435 2108
435 2114
 

435 2109
435 2113

 
 

maret dot metsmaa at vmh dot ee


esta dot vahtra at vmh dot ee

 

 

Kirurgia osakond (7 A)   

Vanemarst


Vanemõde 


Õepost (7A)

Päevaravi (7 B)

dr Tiidrek Koemets


Ellen Lippus

 

 435 2119

 
435 2122


435 2123

 435 2125*tiidrek dot koemets at vmh dot ee

 
ellen dot lippus at vmh dot ee

  


 *esmaspäeviti, teisipäeviti ja reedeti

Op. plokk ja intensiivravi   

Vanemarst


Vanemõde

dr Ulvi Vaarmets

Inge Alp
 

435 2131

435 2131

ulvi dot vaarmets at vmh dot ee

inge dot alp at vmh dot ee

    

Sisekliinik

   
Ülemarst
 

Katrin Põld

435 2142katrin dot pold at vmh dot ee

Ülemõde

Ulvi Skirta

435 2141 

ulvi dot skirta at vmh dot ee

Vanemõe ktÕepost (5A)


Ly Muri

Elenor Aarsoo

 

435 2151435 2143

ly dot muri at vmh dot ee

lapsehoolduspuhkusel

 

Õepost (6A)

Intensiivravi õepost (6A)
 

435 2153

435 2154

 

   
    

Pediaatria
   
Arstdr Gerli Mirka lapsehoolduspuhkusel

 

   
    
    

Psühhiaatriakliinik

   

Administratsioon
(Pargi tee 6)

Ülemarst

 

 

dr Madis Parksepp

 

 

435 4253

 

 

madis dot parksepp at vmh dot ee

ÜlemõdeMirjam Arus435 4252mirjam dot arus at vmh dot ee

Psühhiaatriakliiniku sekretär

 

Alkoholitarvitamise häirete ravi teenistus
(Pargi tee 6)


Juhataja

Kristina Mätlik

 

 

 

Jaan Saar

435 4245

 

 

 

 

5866 5160
 

jph at vmh dot ee

 

 

 


 jaan dot saar at vmh dot ee

Akuutpsühhiaatria ja vastuvõtu osakond
(Pargi tee 14)

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

Vanemõde

 

Õepost

dr Ülle Ljubajev

Signe Auspere

 

 

434 2232

434 2233435 4260


ylle dot ljubajev at vmh dot ee

signe dot auspere at vmh dot ee

 

 

 


Lastepsühhiaatria osakond
(haigla peahoones
Pärna tee 3)
   
Vanemarstdr Reet Madisson435 2175 reet dot madisson at vmh dot ee

Vanemõde

Õepost

Kairit Vaaks

 

435 2179

435 2183

kairit dot vaaks at vmh dot ee

 


Psühhiaatrilise pikaravi osakond

(Pargi tee 16)

   

Vanemarst

Vanemõde

Õepost (A korpus)

Õepost (B korpus)

dr Carmen Arak

Kaia Sammasto

 

 

435 4268

434 2285

435 4267

435 4266

carmen dot arak at vmh dot ee

kaia dot sammasto at vmh dot ee

 

 


Sundravi osakond
(Pargi tee 22)
   

 

Osakonna juhataja

Õepost (I korrus)

Õepost (II korrus)

 

Ülle Kumm

 

 

 

434 2210

435 4244

435 4241

 

ylle dot kumm at vmh dot ee

 

 


Üldpsühhiaatria osakond
(haigla peahoones
Pärna tee 3)
   

Vanemarst

Vanemõde

Õepost

dr Ann Veiken

Inge Rebane

 

435 2156

435 2037

435 2163

ann dot veiken at vmh dot ee

inge dot rebane at vmh dot ee

 


Tuberkuloosiravi osakond
(Pargi tee 14)
   

Vanemarst

Vanemõde

Õepost

dr Alvi Mikk

Anne Uppin

 

435 4258

434 2238

435 4257

alvi dot mikk at vmh dot ee

anne dot uppin at vmh dot ee

 

    

Ambulatoorse ravi ja diagnostika kliinik

   
Ülemarstdr Mati Kallas435 2083mati dot kallas at vmh dot ee
ÜlemõdeIlme Tropp435 2077ilme dot tropp at vmh dot ee


Erakorralise meditsiini osakond/
Patsientide vastuvõtt

 435 2046 
    
Plaaniliste patsientide vastuvõtt 435 2007 

Erakorralise meditsiini osakond
   
VanemõdeEve Pärnaku435 2047eve dot parnaku at vmh dot ee

Ambulatoorne ravi
   

Vanemarst

Vanemõde 

dr Ene Adamson

Mari-Ann Kõrgesaar

435 2062

435 2063

ene dot adamson at vmh dot ee

mariann dot korgesaar at vmh dot ee


Labor
 435 2090 

Prosektuur
 435 2043 

Röntgen
 435 2096 
    

Õendus-hoolduskeskus

   
JuhtKaja Koger435 4250kaja dot koger at vmh dot ee
Arst-konsultantdr Tiia Pind434 2272tiia dot pind at vmh dot ee

Iseseisva õendusabi osakonna juhataja
(Pargi tee 8)
Kadri Oras434 2222kadri dot oras at vmh dot ee
VanemõdeRelika Kobin434 2274relika dot kobin at vmh dot ee
PerenaineMerike Kobin434 2277merike dot kobin at vmh dot ee
Õepost I korrus 434 2278 
Õepost II korrus 434 2286 


Tasuline hooldus
(ümarmaja, Pargi tee 8A)

Info/vastuvõtt

Õepost I korrus

Õepost II korrus

Tugevdatud toetusega elamine/ järelvalvega hooldus

Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Erm

 

434 2227

434 2228

434 2229


435 4251

 

435 2169

 

 

 

 

 

 


elena dot erm at vmh dot ee