Haigla juhatusse on oodatud
JUHATUSE LIIGE,

kelle vastutusala on somaatilise ravitöö korraldamine, arenduste planeerimine ja ellu viimine oma vastutusvaldkonnas.

Otsime juhti:
• Kes on mõttekaaslaseks ja partneriks kliinikute ja keskuste töötajatele, aidates lahendada ravitöös ettetulevaid probleeme ja toetades kõige uue jõudmist somaatilisse ravitöösse;
• kes vastutab koostöös kliinikute juhtidega haigekassa lepingute täitmise ja eelarve jälgimise eest;
• kes suudab suures ettevõttes asjad juhtuma panna, olles uue koostöömudeli ettevalmistaja ja elluviija
• kes oskab näha suurt pilti ja julgeb viia ellu uusi ideid ning leida erinevaid lahendusi
 

Kliki, et näha tööpakkumist.