VASTUVÕTT
Ambulatoorsed ja statsionaarsed teenused

UURINGUD
SA Viljandi Haiglas teostatavad laboriuuringud
SA Viljandi Haigla laboris tehtavad tervisekontrolli uuringud nakkushaiguste suhtes
Diagnostilised tervishoiuteenused
Diagnostilised teenused
Terviseuuringud sportlastele
Tasulised laboriuuringud tervisetõendi jaoks

RAVI
Füsioteraapia ja taastusravi tasulised teenused
Kirurgilised teenused
Psühhiaatrilise abi teenused

HOOLEKANDEKESKUS
Hoolekandekeskuse tasulised teenused

TÖÖTERVISHOID

REHABILITATSIOON
Tööalase rehabilitatsiooni teenused
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hind

LAHKUNUGA SEOTUD TEENUSED
Prosektuuri teenused

MUUD TEENUSED
Patsiendi transport
Ruumide kasutamine

1. aprillist 2020 hakkas kehtima uus Eesti haigekassa tervishoiuteenuste loetelu, vaata SIIT. 

 
! Palume tasuda visiidi- ja voodipäevatasu, taastusravi, õendusabi, hoolekande jt teenuste eest tähtaegselt.
Arve tähtaegselt tasumata jätmise korral edastame võlanõude koostööpartnerile Julianus Inkasso OÜ. Inkassoettevõtte menetlemisega lisanduvad võlanõudele sissenõudmisega seonduvad kulud.

Tasumata arvete teemaliste küsimustega olete oodatud pöörduma Viljandi haigla finantsteenistuse poole e-posti aadressil arved@vmh.ee.

Võlanõuete kohta annab infot Julianus Inkasso OÜ,
tel 681 4400, e-post: inkasso@julianus.ee

Täname Teid tähtaegselt tasutud arve eest!