Arhivaar-sekretär

 Psühhiaatriakliiniku kollektiiv ootab oma meeskonda ARHIVAAR-SEKRETÄRI,

kelle tööülesanneteks on:

* Arhiivihoidlasse antud dokumentide säilivuse, arvestuse, valiku ja kasutamisvõimaluse tagamine;

 * haiguslugude Rahvusarhiivi üle andmiseks nõuetekohaste säilikute moodustamine;

 * säilikute laenutamine ja teabe vahendamine lähtuvalt Viljandi haigla delikaatsete isikuandmete käitlemise korra nõuetest ning seadusandlusest;

 * haiguslugude loetelu koostamine ja elektroonse registri pidamine;

 * säilitustähtaja ületanud dokumentide kohta hävitamisakti koostamine ja dokumentide hävitamine;

 

 * psühhiaatriakliiniku sekretäri ajutisel äraolekul tema asendamine ja sekretäri töökohustuste täitmine, vajadusel sekretäri abistamine.

Nõudmised kandidaadile:

* kõrgharidus info- ja dokumendihalduse erialal;

* kasuks tuleb varasem arhivaarina töötamise kogemus;

* teadmised Rahvusarhiivi nõuetest arhivaalide korrastamiseks ja kirjeldamiseks, hindamisotsustest ja nende rakendamisest;

 * asjaajamise ja arhiivinduse valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;

 * kontoritarkvara kasutamisoskus ning vajalike andmekogude kasutamisoskus, bürootehnika kasutamisoskus;

 

 * kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, täpsus, viisakus, valmidus meeskonnatööks.

Lisainformatsioon:

* Tegemist on tähtajalise töökohaga (lapsehoolduspuhkusele jääva töötaja asendamiseks);

* Tööaeg esmaspäevast reedeni kell 08.00 - 16.00.

 

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikirja e-posti aadressil pille.reedi@vmh.ee

Täiendav informatsioon töösuhete- ja värbamisspetsialisti telefonil 435 2030 või e-posti aadressil pille.reedi@vmh.ee