Alkoholitarvitamise häirega isikud on oodatud abi saama

26.09.2016

Viljandi haiglas on avatud alkoholitarvitamise häire kabinet,  kus pakutakse abi ja toetust programmi "Kainem ja tervem Eesti" raames.

„Kainem ja tervem Eesti“ on programm, mis on ellu kutsutud alkoholitarvitamise häire ravi teenuse osutamiseks. Programmi raames pakutakse alkoholitarvitamise häire ravi teenust viies Eesti haiglas, mille hulka kuulub ka Viljandi haigla.
 
Alkoholitarvitamise häire ravi teenuse eesmärk on aidata inimesi, kes on sattunud alkoholi tõttu raskustesse. Siia alla kuuluvad nii kontrollimatu liigjoomine, joomasööstud, tsüklid ja tugev füüsiline sõltuvus, kui ka igapäevane joomine, mis segab tavapärast elu ja tegevust.
Alkoholitarvitamise häire ravi hõlmab erinevaid tervishoiuteenuseid, mida osutatakse iga patsiendi vajadustest lähtuvalt eraldi või omavahel kombineerituna. Kogu raviprotsess kestab keskmiselt 6-12 kuud. Hoolimata esineda võivatest tagasilangustest tuleks ravi jätkata. 
 
Teenuse osutamisel lähtutakse põhimõttest, et tegemist on mitmetasandilise probleemiga, kus lisaks medikamentoossele ravile on vajalik psühholoogiline ja sotsiaalne sekkumine ning selleks kaasatakse vastavate alade spetsialiste. 
 
Teenuse osutamisel rakendatakse astmelise ravi mudelit, liikudes leebematest sekkumistest intensiivsemate sekkumiste poole vastavalt patsiendi seisundile ja ravitulemustele. 
 
Protsessi eri komponente rakendatakse vastavalt vajadusele. Nende hulka kuuluvad:
 
esmane hindamine
täishindamine
patsiendi seisundi kliiniline jälgimine
patsiendi nõustamine
teenuseid saava patsiendi lähedase nõustamine
lähedase nõustamine, kui alkoholi liigtarvitaja ei ole teenuste saaja
individuaalne psühhoteraapia
psühhoteraapia perele
psühholoogilised sekkumised grupis (grupiteraapia, patsiendiõpetus)
juhtumikorraldus (kõrge tagasilanguse riskiga patsiendile)
ambulatoorne võõrutusravi
statsionaarne ravi 
päevaravi.
 
Alkoholitarvitamise häire raviteenuse vastuvõtule saab registreerida telefonil 5866 5160 (esmaspäevast reedeni 8.00-16.00) või e-postil alko@vmh.ee. Ühendust võtma on oodatud nii alkoholiprobleemiga inimesed kui ka nende lähedased.
 
Vastuvõtule tulekuks ei ole vaja saatekirja. Teenust saavad nii ravikindlustatud kui ravikindlustamata isikud alates 18. eluaastast. Teenus on tasuta (v.a. ravimid, mille eest tuleb ise maksta). Ravi teenuseid ei osutata joobes inimestele.
 
Programmi „Kainem ja tervem Eesti“ rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist eesmärgiga parandada alkoholi liigtarvitamise ennetamiseks ja raviks vajalike tervishoiu- ja tugiteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning pakkuda varajase avastamise ja nõustamise ning raviteenuseid. 
 
Lisainfot programmi „Kainem ja tervem Eesti“ kohta leiab veebilehelt www.tai.ee/kte