Alkoholitarvitamise häirete ravi teenistus

Pärna tee 3, peahoone 1. korrus.

Alkoholitarvitamise häire raviteenuste saamiseks tuleb registreeruda telefonil 5866 5160 (E-R 8.00-16.00) või e-postil alko@vmh.ee.

Sissepääs kabinetti märgitud halli noolekesega (Paalalinna poolt küljest). 

Vaata kaarti suuremalt SIIN.


Tegeleme alkoholiprobleemidega: 
kuritarvitamine, joomatsükkel, sõltuvus, meeleoluhäired (depressioon, ärevus), suhte- või majanduslikud probleemid, joomisest tulenevad tervisemured.

Teenus:

- hindamine ja isikliku raviplaani koostamine;
- psühhoteraapia, sõltuvusjuhtimine ja sotsiaalne tugi;
- medikamentoosne ravi;
- sotsiaalsete oskuste ja enesearengu programmid;
- võõrutusravi;
- nii ambulatoorne kui statsionaarne ravi.

Ravikindlustus ei ole vajalik.

 

Programm „Kainem ja tervem Eesti“

„Kainem ja tervem Eesti“ on programm, mille üheks osaks on alkoholitarvitamise häire ravi teenuse osutamine. 

Alkoholitarvitamise häire ravi on mõeldud inimestele, kes on sattunud alkoholi tõttu raskustesse. Siia alla kuuluvad nii liigjoomine, tsüklid ja tugev füüsiline sõltuvus, kui ka igapäevane joomine, mis segab tavapärast elu ja tegevust. Ravi alustamisel võib eesmärk olla kainuse kõrval ka kontrolli saavutamine tarvitatavate koguste ja sageduse üle.

Alkoholitarvitamise häire ravi hõlmab erinevaid tervishoiuteenuseid, mida osutatakse patsiendi vajadustest lähtuvalt. Raviprotsess kestab keskmiselt 6-12 kuud. Hoolimata esineda võivatest tagasilangustest tuleks ravi jätkata. 

Ravi osutamisel lähtutakse astmelise ravi mudelist vastavalt patsiendi vajadustele ja tervislikule seisundile. Ravimeeskonda kuuluvad erinevate valdkondade spetsialistid.

Ravi alustamisel viiakse läbi esmane hindamine ja koostatakse raviplaan, mida muudetakse vastavalt vajadusele. Ravi võib sisaldada nõustamisi erinevate spetsialistide poolt, psühhoteraapiat ja patsiendi õpetust. Raviprotsessi kaasatakse võimalusel ja patsiendi nõusolekul lähedased, et patsienti toetada. Kuritarvitajate ja sõltlaste lähedastele pakutakse nõustamist ka juhul kui lähedane ei ole ise ravil.

Alkoholitarvitamise häire raviteenuste saamiseks tuleb registreeruda telefonil 5866 5160 (esmaspäev kuni reede 8.00-16.00) või e-postil alko@vmh.ee.

Ravile tulekuks ei ole vaja saatekirja. Teenust saavad nii ravikindlustatud kui ravikindlustamata isikud alates 18. eluaastast. Teenus on tasuta (v.a. ravimid, mille eest tuleb ise maksta). Raviteenuseid ei osutata joobes inimestele. 

Programmi „Kainem ja tervem Eesti“ rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist eesmärgiga parandada alkoholi liigtarvitamise ennetamiseks ja raviks vajalike tervishoiu- ja tugiteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning pakkuda varajase avastamise ja nõustamise ning raviteenuseid. 

 Lisainfot programmi „Kainem ja tervem Eesti“ kohta leiab veebilehelt www.tai.ee/kte